Päästeamet kontrollis Jõgevamaa haridusasutusi

Möödunud nädalal kontrollisid päästeameti inspektorid haridusasutuste tuleohutusalast seisukorda: tulekahju avastamise seadmeid ja evakuatsiooniteid ning nende läbitavust. Vaeti ka võimalikke tulekahjuriske. 

Tegu oli päästeameti selle aasta esimese kontrollkäiguga haridusasutustesse. Aasta esimesel poolel käidi kortermajades ja hoolekandeasutustes, teisel poolaastal on plaanis kontrollkäigud kaubanduskeskustesse ja kortermajadesse.

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Arvo Jõgiste, kelle tegevuspiirkonnaks on Jõgeva maakond, hinnangul oli seis stabiilselt hea. „Seal, kus reidil käisin, võib olukorda pidada heaks. Tuleohutusalane seis on tegelikult pikaajaline protsess ja tulemused, mis saavutati, on ikkagi 27 aasta töö tulemus. Haridus- ja kultuuriasutused on olnud pidevas tähelepanu keskpunktis,” rääkis ta.

Kuigi kontrolli formaat on muutunud, on peamised ehitusealased nõuded täidetud. Hoonetes on tulekahjusignalisatsioonid, evakuatsioonivalgustus, tuletõkkesektsioonid. Evakuatsiooniteede uksed on seestpoolt võtmeta avatavad. „Kontrollime asutusi ette teatamata,” sõnas Jõgiste, lisades, et objektide kontrollimise sagedus on välja töötatud vastavalt riski hindamise metoodikale.

Teist aastat kasutusel olev uus formaat nagu kontrollkäik on Jõgiste sõnul midagi tavalise tuleohutusreidi ja haldusmenetluse vahepealset. „Vaatame seda, mis  on meie seisukohalt neis hoonetes oluline, näiteks tulekahjusignalisatsioon, evakuatsiooniteed ja -pääsud, tulekustutid, voolikusüsteemid ja nii edasi,” loetles juhtivinspektor. Kuna kontrollreid tehti üsna kooliaasta alguses, siis oli inspektoritel võimalik näha, kuidas kontrollitavad asutused uueks õppeaastaks valmis on.

„Igal inspektoril oli vaja käia oma piirkonnas läbi neli hoonet ja seda me tegime. Mina olen neid hooneid kontrollinud ka siis, kui kaks aastat on täis saanud. Koos eelmisel nädalal tehtud reidiga on haridusasutuste ring minu piirkonnas täis,” sõnas Jõgiste. Ta külastas näiteks Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi, Vaimastvere kooli ja õpilaskodu, Aidu lasteaed-algkooli ning selle nädala teisipäeval Jõgevamaa gümnaasiumi. „Aega natuke läks ja tegemist oli, aga puudusi polnud. Olukord on hea,” kiitis Jõgiste.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus