Päästeamet kontrollib sel nädalal koolides ja lasteaedades tuleohutust

Sel nädalal võtavad Päästeameti inspektorid kõikjal Eestis luubi alla tuleohutuse haridusasutustes. Eelkõige keskendutakse tulekahju varajasele avastamisele ning ohutule evakuatsioonile.


Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna eksperdi Rain Põllu sõnul teeb eelmise aasta haridusasutuste kontrollide statistika äärmiselt murelikuks, sest enam kui pooled toona kontrollitutest tuleohutusnõudeid ei täitnud.

„Jätkuvalt esinevad hoonetes ühed ja samad probleemid, mis on peamiselt seotud evakuatsiooniga. See teeb kurvaks, et hoonetes, kus igapäevaselt viibib palju inimesi, kellest suurem osa on lapsed, ei suhtuta tuleohutusnõuete täitmisesse tõsiselt,“ ütles Põllu.

Põllu ütles, et ohutus ei alga mitte paigaldatud seadmetest vaid seal viibivatest inimestest ja nende teadlikkusest ohu korral käituda.“ Kui kooli või lasteaia juhtkond suhtub ohutusse leigelt, siis teevad seda ka töötajad. Ega elusid ei päästa rahalised investeeringud üksi vaid ikka inimene,“ selgitas Põllu.

Varasemate kontrollide käigus avastatud puudused on enamjaolt korralduslikud möödalaskmised – näiteks hoitakse tuletõkkeuksi pidevalt lahti, evakuatsioonitrepikojas hoitakse asju ning signalisatsioonisüsteem on korralikult hooldamata või pole sootuks töökorras.

Sel korral võtavad Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna inspektorid põhjaliku vaatluse alla ka asutuste tulekahjusignalisatsioonisüsteemid ja süvenevad signalisatsioonisüsteemi hooldust pakkuvate ettevõtete töösse.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus