Päästeamet kontrollib hoolekandeasutuste tuleohutust

Sel nädalal kontrollib päästeamet kogu Eestis hoolekandeasutustes tuleohutust.


Päästeamet kontrollib hooldekodude tuleohutusnõuete täitmist iga aasta. Lisaks etteteatatud külastusele teeb päästeamet ka pistelisi kontrolle, millest teada ei anta. Mullu oli nõuete täitmises veendumine pandeemia tõttu häiritud. Üheks kontrolli tegemise meetmeks oli ankeetide saatmine, kus hoolekandeasutustelt uuriti põhiliste tuleohutusnõuete puuduste kohta.
Mitmed asutused tunnistasid, et nende tuleohutuspaigaldised on hooldamata, kuna koroonaviirus oli mõjutanud ka hooldusfirmade tegevust.
Samuti tehti ka virtuaalseid nõustamisi. Etteteatamisega kontrollkäike tehti mullu nendesse hooldekodudesse, kus viirusekollet ei olnud.
Hoolekandeasutustes tuleb omanikul/valdajal tuleohutuse tagamiseks panustada rohkem, sest tulekahju korral sealsed elanikud ennast enamasti ise päästa ei suuda.
„Tulekahju korral on evakuatsioon kriitilise tähtsusega, sest sellest sõltuvad inimelud. Seega keskendume reidi käigus tulekahju kiirele avastamisele ja evakuatsiooni tagamisele. See tähendab, et evakuatsiooniteed ja -pääsud peavad olema vabad, automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem peab olema töökorras ja sisse lülitatud, tuletõkkeuksed peavad olema alati suletud ning personal peab olema teadlik, kuidas tulekahju korral tegutseda,“ ütleb ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus