Paarsada noort kunstnikku osaleb Jõgeval eelprofessionaalse kunsti festivalil

Eelprofessionaalse kunsti festival on suunatud kõigile kunstisuunitlusega huvialakoolide õpilastele üle Eesti. Toimuvad mitmesugused workshopid, animafilmi tegemist juhendavad inimesed Nukufilmi lastestuudiost, joonistamise töötoas õpetab noori Jõgeva Kunstikooli ja Eesti Kunstiakadeemia vilistlane Angelika Schneider-Sepping, kompositsiooni õpikoda juhendab samuti Jõgeva Kunstikooli vilistlane ja praegune kunstiüliõpilane Kaidi Tepaskind.

Kogu festivali teema on tänavu “Me oleme…eestlased”. Noored kunstnikud käsitlevad oma töödes seda, millisena nad eestlasi kujutavad ? kas maarahvana, kultuurirahvana, Euroopa Liidu liikmetena või kuidas iganes.

Näiteks joonitamise töötoas kujutatakse rahvariides inimesi, modellid eksponeerivad võimalikult erinevaid rahvariideid, mida nad ka vahepeal vahetavad.

Noorte kunstihuviliste toimetamist ja tegutsemist spordikeskuse Virtus suures saalis on alates kella kümnest oodatud uudistama kõik huvilised. Eelkõige on oodatud külalised ja uudistajad, kuid kui mõnes õpikojas on osalejaid vähe, saab ehk ka ise mõnda kunstiliiki kohapeal proovida.

Noored avavad ka Moskvast alguse saanud jalakäijate tänava ARBAT, mille idee on, et kunstnikud teevad ja müüvad tänaval oma kunstiteoseid. Päris-Arbatil viljeldakse aga muidki kunstiliike, näiteks esinevad seal tänavamuusikud.

Selline kunstitänav seatakse sisse ka spordikeskuse Virtus suures saalis, kus kunstiõpilased oma töid teevad ja müüvad. Nurmiku sõnul on ARBAT kujunenud peamiselt noorte kunstnike tööde vahetamiseks.

Meistritunnis räägib portreemaalija Aarne Hanni endast ning oma loomingulisest tegevusest Koreas, kus ta kõrgete riigitegelaste kutsel maalimas käis.

Festivalil saab lasta teha ka näomaalinguid ning elada ennast välja niinimetatud “pika pildi” tegemisel, kus iga kunstihuviline saab oma tundeid kunsti läbi välja elada.

Täna on Spordikeskuses Virtus avatud kolm näitust: Kunsti- ja kunstidekoolide ühisnäitus, kus saab vaadata umbes viitsada erinevat joonistust, maali ja kompositsiooni, fotonäitus ning 2006. aasta laste kunstikalendri konkursitööde näitust. Anne Nurmiku sõnul on kunstikoolide ühisnäitus kõigile hea võimalus koolide taset omavahel võrrelda ja et kõik koolid panevad välja ikka oma parimad tööd, siis selgub näitusel kindlasti, milline kunstiala ja -suund mingis koolis kõige tugevam on.

Täna õhtul algusega kell 21.30 toimub oksjon, kus läheb müügile üks töö iga osaleva kunstikooli loomingust.

“Alustasime projektiga viis aastat tagasi,” rääkis Jõgeva Kunstikooli juhataja Anne Nurmik, kes lisas, et kui kolm aastat oli juba festivali korraldatud, siis olid asja eestvedajad juba nii väsinud, et otsustati suurt üritust enam mitte päris igal aastal teha.

Eelmisel aastal küll festivali ei toimunud, kuid anti välja laste kunstikalender, mis samuti koos eelneva konkursiga projekti juurde kuulub.

Anne Nurmiku sõnul on üritus projektipõhine, projektide kirjutamise ja raha taotlemisega tegeleb MTÜ Kunstijüngrid, korraldustoimkonda kuulub aga kokku 21 inimest, kelle seas on Jõgeva kunstikooli õpilasi, õpetajaid ja vilistlasi, samuti teisi noori kunstihuvilisi inimesi.

Kõik üle-eestilised festivalid on seni toimunud Jõgeval. “Ilmselt oleme kunstikoolide seas kõige aktiivsemad, ka kunstikoolide esinduskogu asub Jõgeval,” ütles Anne Nurmik.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus