Paari varasuhte kindlaksmääramine annab selguse omavahelistes rahaasjades


Suvises abiellumise tuhinas ei tasu unustada, et lisaks võimalusele juba selle aasta tulusid tuleval kevadel ühiselt deklareerida, tasub varakult mõelda nii olemasoleva kui tulevase varaga seotud nüanssidele. Paikapandud varasuhted annavad paarisuhtes kindluse ning aitavad lahutuse korral tekkida võivaid probleeme ja sellest tulenevaid kohtukulusid ära hoida.

Abiellumisel tuleb arvestada riigilõivuga

Ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimaluse tuleval kevadel, mille abil maksusoodustust kõige paremini ära kasutada ja tulumaksuvaba summat 3 456 eurot ühiselt arvestada, annab vaid ametlikult abielus olemine. Ühise deklaratsiooni saab esitada isegi juhul, kui abielu on sõlmitud kas või 31. detsembril.

Vabaabielu pooldajad peavad maksusoodustuse maksimaalseks kasutamiseks eeltööd tegema ja analüüsima, kumb osapooltest milliseid kulusid deklareerib. Lisaks tasub arvestada, et tänavu aasta jooksul abielu lahutades tuleval kevadel enam ühist deklaratsiooni esitada ei saa.


Abiellumisele mõeldes tuleks kõige muu seonduva kõrval arvestada tasudega, mis abielu registreerimisega kaasnevad. Perekonnaseisuametis ja vaimuliku juures tuleb maksta riigilõivu 19,17 eurot. Notari juures abiellumine on riigilõivuvaba, ent tasuda tuleb notaritasu 63,91 eurot, millele lisandub käibemaks. Sõltuvalt perekonnaseisuametist, võib paaripanijat abielu registreerimiseks kutsuda ka väljaspoole perekonnaseisuameti ruume. Sellisel juhul tuleb lisaks võimalikule renditasu lisandumisele arvestada summadega, mis kaasnevad ametniku kohalekutsumisega ja kaugema distantsi puhul võib see maksma minna umbkaudu 650 eurot. Laulatuse kasuks otsustades tuleb lisaks riigilõivule lisada eelarvesse tasu kirikule, mis võib ulatuda paarisaja euroni.

Vabaabielus puuduvad õigused, mis kaaslasi kaitsevad

Kooselu alustades võib paber, mis kaaslase valikut kinnitab, täiesti ebaoluline tunduda, ent tasub meeles pidada, et vabaabielus puuduvad õigused, mis abikaasasid kaitsevad. Elukaaslased ei päri teineteise vara, samuti ei ole ühel poolel lahkumineku puhul korterile või autole õigusi, kui need on soetanud teine pool. Kooselus on kasulik suuremaid väljaminekuid teha ühiselt, et dokumentidele oleksid märgitud mõlemad osapooled. Ostudokumendid, mis tõendavad, kes millises määras tasus, on samuti mõistlik alles hoida. Eriti ettevaatlik peaks olema, kui pangalaenu võttes kaastaotlejaks olema nõustutakse, aga vara elukaaslase nimele ostetakse. Sellisel juhul võib tekkida olukord, kus tuleb maksta küll laenu, ent ei omata elamispinda. Seetõttu on mõttekas osta kinnisvara kaasomandisse, mis tagab, et mõlemale poolele kuulub võrdne osa soetatust.

Abieluvara lepingu puudumisel varaühisus

Abiellumisavaldusega valitakse varasuhe juba enne abielu sõlmimist. Võimalikeks valikuvariantideks on ühisvara, vara juurdekasvu arvestus või lahusvara. Sõltumata varasuhte valikust, peavad mõlemad osapooled perekonda üleval pidama.

Tasub meeles pidada, et kui abiellujad oma valikut ei avalda ja abieluvara lepingut sõlminud ei ole, loetakse nende abielu puhul kehtivaks varaühisus. Mõttekas on varakult hoolega läbi mõelda, milline on parim lahendus, sest kui abikaasad soovivad muuta varem tehtud valikut, on küll võimalik sõlmida notariaalne abieluvara leping, ent see on juba tasuline toiming. Kulutused, mis kaasnevad abieluvara lepingu sõlmimisega, sõltuvad vara väärtusest, mille suhtes kokkulepe sõlmitakse.

i

ANNE SÄGI, Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse juhataja

blog comments powered by Disqus