Õuna ja Vaimastvere vahel remonditakse teed

Kes on viimasel ajal mööda Piibe maanteed Tallinna suunas sõitnud, teab, et teelõik Õunalt kuni Vaimastvereni oli üsna viletsas seisukorras. Nüüd on seal ette võetud ulatuslik remont ning samaaegselt ehitatakse sõidutee kõrvale ka kaks kergteelõiku. Hilissügiseks peaksid kõik tööd tehtud saama. 


Maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juhi Janar Taali sõnul eeldavad teelõigu näitajad selle rekonstrueerimist, sealhulgas aluskonstruktsioonide tugevdamist. Rekonstrueerimise käigus tehakse ka raadamistöid, see tähendab, et nähtavuse parandamiseks võetakse teeäärsetel aladel maha võsa. 

Ehitatakse korralik tugev aluskiht

Teekatendi konstruktsioonis on ette nähtud ka kompleksstabiliseerimiskihi paigaldamine kogu remonditava lõigu ulatuses. See tähendab, et freespurule lisatakse killustikku, bituumenit ja sideainet. Taali sõnul kasutatakse sellist kompleksstabiliseerimist enamikul rekonstrueeritavatel riigimaanteedel. Rekonstrueeritaval teelõigul uuendatakse ka teetruubid ja seda tööd on plaanis teha kogu teelõigu ulatuses korraga. Samas toimub freesimine ja teealuse rajamine kahes etapis, et teetööd liiklejaid võimalikult vähe segaksid.

Aluskiht ehitatakse kõigepealt ühel, seejärel teisel teepoolel, seetõttu pole tarvis ajutisi möödasõiduteid rajada ja liiklust reguleeritakse. Liiklemine toimub remonditööde perioodil ühel teepoolel ja liikluse korraldamiseks kasutatakse valgusfoore. 

Asfalteerimine algab augustis

Asfalteerimistööd algavad augustikuu alguses, kuid täpset kuupäeva veel paika pandud ei ole. Lisaks sõidutee remonditöödele, rajatakse remonditava sõidutee kõrvale kaks jalgteelõiku. Üks neist tuleb Jõgeva-Põltsamaa ristmiku ja Kurista küla Estakaadi tänava vahele, teine Vaimastverre sealse elamuala ning kooli ja tervisekeskuse vahele. Vaimastveres tuli endised betoonist elektripostid kergtee rajamise tõttu uute, puidust postide vastu välja vahetada.

Õuna ja Vaimastvere vahel toimuvad rekonstrueerimistööd on kavandatud ajavahemikule 26. aprillist kuni 14. novembrini.

Lisaks Tartu-Jõgeva-Aravete maantee Õuna-Vaimastvere teelõigu rekonstrueerimistöödele, toimuvad suuremad riigimaanteede remonditööd Jõgeva maakonnas tänavu veel Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Põltsamaa jõe sillast kuni Põltsamaa-Jõgeva-Mustvee maantee ristmikuni ning Puurmani ümbersõidul. Mõlemal teelõigul remonditakse asfaltkate kuumtaastamise meetodil.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus