Õues õppimise võimalust kasutavad koolid agaralt

Õues õppijad on tervemad, tähelepanelikumad, tasakaalukamad ja rahumeelsemad. Õues õppimine pakub lahenduse tubasest tiheliolekust tulenevale stressile ja sellega kaasnevatele probleemidele nagu koolikiusamine, koolivägivald, mõnuainete tarbimine, terviseprobleemid.

Tänavu 14. aprillil tähistati Eestis esmakordselt õues õppimise päeva. Sadakond kooli pidas sel päeval vähemalt mõne tunni looduses ? kooliõues, linnapargis või koolimetsas.

Jõgevamaa koolid tähistasid õuesõppimise päeva Elistvere loomapargis. Ürituse eestvedajateks olid koolimetsade ühendus, metsaselts ja Vooremaa Maastikukaitseala administratsioon koostöös Elistvere loomapargiga.

Elistvere võõrustab õpilasi oktoobri lõpuni

Elistveres käis kevadel õppimas väga palju õpilasi. Loomapargi perenaine Asta Sarv rääkis, et mai keskpaigast kuni juuni keskpaigani oli neil traditsiooniline kooliekskursioonide aeg. Väga palju käib loomapargis õpilasi ka septembri keskpaigast kuni oktoobri lõpuni. Nädalavahetusel tullakse Elistverre aga kogu perega, sügisel umbes 30 peret päevas, suvel kuni 80.

Väga meeldiv koostöö on loomapargil Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumiga. Kui õpetaja lastega loomaparki loodusloo tundi tuleb, on õpilastele välja jagatud töövihiku lehed, mis tuleb ära täita.

“Üks Viljandi kool palus meil kevadel sisustada õpilastele neli tundi. Kutsusime appi Vooremaa Maastikukaitseala töötaja Kaupo Metsa, see oli talle ja meilegi väga huvitav kogemus. Ja peamine – õpilased jäid rahule,” rääkis Sarv.

Asta Sarv rõhutas, et koos kohaliku töötajaga võtab loomaparki tutvustav ringkäik aega umbes poolteist tundi. Kui rühm liigub ainult oma õpetaja saatel, peab lapsi hoiatama, et mööda loomaparki ringi joosta ja loomi häirida ei tohi.

Väga sageli õpivad õues ka Pala Põhikooli õpilased. Neil on selleks head tingimused ja pikaajalised traditsioonid.

Ka Põltsamaal pööratakse suurt tähelepanu looduses õppimisele. Väga populaarsed on keskkonnaühingu “Kivirik” laagrid, kus erinevas vanuses koolilapsed õpivad taimi, seeni, putukaid ja loomi tundma. “Kivirik” peaks lähiajal Põltsamaa kultuurimajas ka seenenäituse korraldama.

Kogu suve töötas ka Saadjärve looduskool, koolitamist jätkatakse sügisel. Vooremaa Maastikukaitseala direktori Aita Saksingu sõnul saab looduses õppida kõiki aineid, ka keeli.

RMK ehk täisnimega Riigimetsa Majandamise Keskus püüab lapsi tuua taas loodusele lähemale. Selleks korraldatakse kevadest sügiseni mitmeid huvitavaid üritusi. Üheks omanäoliseks oli augusti keskpaiku Sagadi metsamuuseumis toimunud puupäevad.

Sagadi looduskool pakub huvitavat programmi

Puupäevadel sai tasuta külastada metsamuuseumi, kus oli vaatamist nii lastele kui ka täiskasvanutele. Mõeldud oli nii neile, kes tahavad saada aimu, mis toimub meie metsades, kui ka tõsisematele loodusehuvilistele.

Muuseumi eesmärgiks on tutvustada huvilistele metsi ja metsandust, sealhulgas jahinduse, puitkäsitöö ja keskkonnakaitsega seonduvat. Sagadi metsamuuseumis võib näha endisaegseid ja tänapäevaseid metsakasutamise viise, töövahendeid nii metsa istutamiseks, mõõtmiseks kui raiumiseks, jahitrofeesid, seeni ja putukaid; märgata elustiku omavahelisi suhteid ning palju-palju muud. Ehk ka midagi sellist, mida ise metsas tähelegi panna ei oska.

Metsamuuseumis saab tutvuda näiteks kaitsealuste taimedega, panna oma teadmisi proovile puude tundmises, tutvuda marjadega, mis söögiks kõlbulikud, aga ka nendega, mis mürgised.

Lastele on kindlasti huvitav näha, millised loomad meie metsades elavad. Esindatud on näiteks metsnugis, tuhkur, nirgid, ilves, punarebane ja teised.

Näha saab, milline on metsa eluring, samuti tutvuda tööriistadega, mida kasutatakse metsas tänapäeval ja millega tehti tööd ennemuistsetel aegadel.

Puupäevade ajal oli avatud ka näitus võsavillemitest. Eesti rahvapärimuses on hunt väga tähtsal kohal, sellel metsloomal on pseudonüüme üle 500, mida on tunduvalt rohkem kui teistel metsloomadel kokku.

Metsamuuseumi juures tegutseb ka looduskool, kus korraldatakse õpilastele mitmeid põnevaid loodusprogramme. Puupäevade raames pakuti kõigile soovijatele näiteks võimalust läbida loodusrada, kus mikroskoopide abil sai vaadata metsakahjureid, kasulikke putukaid, lehti ja muud sellist, oli ka väike viktoriin ja sai näha, kuidas tehakse paberit.

RMKl on looduskoolid Sagadis metsamuuseumi juures, Aegviidus, Kauksis, Kiidjärvel, Mustjalas ja Pähnis ning looduskeskused Kablis ja Nõval.

RMK loodusmajad, looduskeskused ja Sagadi looduskool pakuvad koolidele võimalusi õppekava läbiva teema ?Keskkond ja säästev areng? ning loodusainete erinevate teemade käsitlemiseks. 2004. aasta programmid toimuvad kolme kampaaniana: kevadine, sügisene ja talvine. Kevadine kampaania algas traditsioonilise metsanädalaga 12. aprillil ja kestis 15. juunini. Sügiskampaania algab 20. septembril ja kestab oktoobri lõpuni. Talvine kampaania toimub aasta viimasel ja esimesel kuul.

EVA KLAAS
HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus