Otsitakse osalejaid loodusturismi alasel koolitusel

Koolituse koordinaatori Kärt Leppiku sõnul käsitleb koolitus järgmisi valdkondi. 

Loodusturismitoote olemus ja vajaminevad ressursid, sh looduskeskkonna kasutamine, looduse vahendamine, retkede planeerimine, loodusturismitootega kaasnev klienditeenindus. 

Loodusturismitoote arendus, sh sihtgrupi väljaselgitamine, toote arendamine sihtgrupist lähtuvalt, koostöö loodusturismitoodete pakkujate vahel, võrgustikus toimimise eelised ja puudused. 

Loodusturismitoote turundus, sh toodete pakettimise eesmärgid ja komponendid, loodusturismitoote efektiivne turundus ja müük, turundusmeetodite eripära loodusturismitoote iseloomust lähtuvalt, toodete suunamine erinevatele sihtgruppidele, turundusinfo ja -kanalid, võrgustike kasutamine turunduses.

Loodusturismitoote kvaliteedimärgised ja tootele märgiste taotlemine EHE baasil, tingimused turismiettevõtetele märgiste taotlemiseks; EHE märki kandvate turismiettevõtete eelised teiste turismiettevõtete ees.

5-päevasele kursusele Eestis järgneb 4-päevane õppereis Rootsi ja Soome.

Konkursi alusel valitakse välja seitse koolitatavat.  Tingimusteks on, et need inimesed omavad koolitajakogemust, soovitavalt turismi valdkonnas. Eelduseks on   soov koolitada tulevikus loodusturismi valdkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, osaleda koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega erinevates projektides ekspertidena.

Soovitavalt peaksid need inimesed tegutsema aktiivselt (turismi)organisatsioonides ja nende tegevuspiirkond ei piirdu ühe eraettevõttega.

Koolitusele soovijatel peab olema hea inglise keele oskus ja huvi looduse vastu, baasteadmised ettevõtlusest või praktilised kogemused turismiettevõtjatega töötamisel.

Väljavalitud osalejatega sõlmib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus koostöölepingud edaspidiste tegevuste osas. Koolitajate koolituse läbinuil on oluline roll järgneva turismiettevõtjate koolituse läbiviimisel.

Koolitusel osalemise tasu on 2000 krooni, mis katab osalejate toitlustus- ja majutuskulud. Konkursil osalemiseks tuleb saata oma CV ja motivatsioonikiri teemal ?Miks soovin osaleda loodusturismi koolitajate koolitusel? (kuni 1 A4 formaadis lehekülg) aadressile: kart@southestonia.info hiljemalt 28. juuliks. Vajadusel viiakse kandidaatidega läbi täiendavad intervjuud. Konkursi võitjate nimed avalikustatakse veebiaadressil  www.ctc.ee  hiljemalt 25. augustil, samuti võetakse nende inimestega kohe ühendust.

Koolitused toimuvad septembris ja oktoobris.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus