Otissaare linnamäel avati mälestuskivi Hans Silbermannile

Mälestuskivi avamise juhatas sisse Kaitseliidu Jõgeva Maleva puhkpilliorkestri mäng. Tervituskõne pidanud maavanem Aivar Kokk tuletas meelde, kuidas Agda-Tea Oks-Silbermann tuli rääkima kavatsusest oma isa sünnikohta mälestuskivi paigaldada. “Maavalitsus oli valmis ajaloole ja teadusloole pühendatud kavatsust igati toetama.” Agaraks kaasaaitajaks sai Pajusi vallavanem Reet Alev, kelle kaasabil kohalikust firmast Kaltsiit sobilik kivi välja valiti.

Hans Silbermanni elulugu tutvustas Viljandi Muuseumi direktor Jaak Pihlak, kes on uurinud Vabadusristi kavaleride elulugusid. Ta rääkis Silbermanni õpingutest Aleksandrikoolis ja Tartus Treffneri Gümnaasiumis ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Silbermann tegi arstina kaasa Esimeses maailmasõja ja pälvis selle eest Tsaari- Venemaa kõrged autasud: Püha Anna III klassi ja Püha Stanislavi III ja III klassi ordeni. Muuseumijuht rääkis ka Silbermanni osalemisest Vabadussõjas 2. jalaväepolgu vanemarsti ja 2. diviisi arstina.

Teisest maailmasõjast võttis Hans Silbermann osa Eesti Laskurkorpuse koosseisus polkovniku auastmes. “Tema valikut põhjustas ka vajadus hoolitseda laste eest, sest abikaasa oli surnud juba 1930. aastate keskpaigas. Nagu teada, polnud Silbermann aga ainus Eesti ohvitser, kes hiljem teenis nõukogude armees. Pealegi vajas ka see sõjavägi arsti teeneid,” lausus Jaak Pihlak.

Pärast sõda töötas Hans Silbermann Tartu Ülikoolis sanitaarteenistuse professorina, kuid pidi kui Vabadusristi kavaler ja endine Eesti kolonel 1949. aastal repressioonide hirmus siiski ametist lahkuma, mis tõenäoliselt päästiski ta süüdimõistmisest ja selle traagilistest tagajärgedest. Tartus tervishoiu- ja sanitaarepidemioloogia süsteemis töötas kolmes sõjas osalenud arst kuni oma surmani 1960. aastal.

Mälestuskivi oli ümbritsetud sinimustvalgete lintidega, mille Silbermanni lähedased avamisel eemaldasid. “Vabadusvõitleja ja aatelise mehe mälestuskivi juurde sobivad just sellised rahvusvärvides lindid,” avaldas arvamust Aivar Kokk. Kivi pühitses Kaitseliidu Jõgeva Maleva kaplan Raino Kubjas. Sõjamehe ja arsti kodukoha tähistamisel viibis ka korporatsiooni Sakala delegatsioon. Hans Silbermann oli selle korporatsiooni üks asutajatest ning kinkis organisatsioonile krundi konvendihoone ehitamiseks.

Mäletuskivile plaadi ja teksti kujundanud kunstnik Heinz Valk rääkis: “Koostöö Hans Silbermanni omastega sai alguse sellest, et Agda-Tea Oksa abikaasa on minu koolivend Tallinnast Westholmi Gümnaasiumist. Olen kujundanud ka kivi Silbermanni hauaplatsil Tartus Raadi kalmistul. Kui nüüd otsustati mälestuskivi panna Otissaare linnamäele, otsiti mind taas üles ning sain huvitava töö.

“Vajadus jäädvustada isa mälestus tulevastele põlvedele jaoks oli mul südamel juba aastaid. Hea, et idee Jõgeva maakonna ja Pajusi vallajuhtide abiga nüüdseks teoks sai. Isa hoidis väga perekonda, kus oli viis last. Ta kasvatas meid üksinda, sest ema suri viienda lapse sünnitamisel. Isa on meelde jäänud ka armastatud seltskonnainimese, tubli laulumehe ja aktiivse jahimehena,” rääkis tütar Agda-Tea Oks-Silbermann.

Mälestuskivi avamisel võttis sõna ka Eesti kunagise peaministri Kaarel Eenpalu tütretütar Anne Eenpalu, kes tundis rõõmu sündmusest, mis suurendab austust ajaloo vastu ja tugevdab rahva ühtekuuluvustunnet. Ta avaldas arvamust, et Hans Silbermanni kunagine noorusmaa Otissaarel sobib hästi mitmete rahvakokkutulekute ja pidude korraldamiseks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus