“Oskar Papa, vastake!”

Neid sõnu ning ka palju muid kuuldus Tabivere kandis nädalavahetusel raadioeetris. Oli ka põhjust, 16. -18. oktoobrini toimus järjekordne noorkotkaste sügislaager.

Laagri teema oli side. See ei tähendanud aga põrmugi laskumist meditsiini saladustesse ja kellegi marlisideme abil muumiaks mähkimist, ammugi mitte sõprus- või ärisidemeid, side tähendas antud kontekstis informatsiooni edasiandmist. Viimast praktiseeriti laagri käigus kõikvõimalike vahenditega. Alates virgatsist-käskjalast, heli- ja valgussignaalidest  ja lõpetades raadiosidega.

Laagriks koguneti Tabivere koolimajja. Selles üksjagu huvitava põhiplaaniga majas toimusid teooriatunnid ning staadionil trennid. Nooremate vanusegruppide tegevused toimusidki kõik majas või selle lähedal. Poisid vanuses 12 kuni 18 siirdusid aga pärast loenguid reedel ja laupäeval Tabivere lähedale metsa, kus veedeti öö ja suurem jagu pühapäevast.

Missuguseid sidepidamise viise siis laagri käigus tutvustati? Alustuseks virgatsi ülesanded. Muidugi tekitas virgats kui vana ja käibelt kadunud sõna üksjagu segadust. Järgnes sõnumi edastamine heli- ja valgussignaalide abil, tuletati meelde tänases internetiseeritud päevas ununevat kirja kirjutamist ja tavapostiga edasisaatmist. Teemaks olid ka välitelefoni kasutamine ning raadiojaama paigaldamine ja kasutamine. Lisaks demonstreeriti mitmesuguseid droone, räägiti erinevatest energiaallikatest ning interneti turvalisusest ja edastatavate sõnumite krüpteerimisest.

Suurema osa ajast täitis praktiline sideharjutus. Kolmeks grupiks jaotatud poisid siirdusid Tabivere lähedale metsa, kus nad pidid üles seadma laagripaiga ja vaatlusposti. Kasutada sai nii raadiojaama kui välitelefoni. Legendi kohaselt oli Tabivere läheduses märgatud kurjategijate gruppi, sideharjutuse ülesanne oli teostada vaatlust ning võimalike kurjamite tegutsemisest vaadeldaval alal teada anda

“Pahad” ei lasknud end kaua oodata, õige pea logistas muidu vaiksel metsavaheteel auto ja raadiost oli kuulda tuntava aktsendiga lauseid, millega püüti valvepostidega sidet võtta. Tükk aega mööda metsa askeldanud “pahad” suutsidki lõpuks asja nii kaugele viia, et üks vaatluspost “vangi” langes. Nagu oleks sellest kõigest veel vähe, asus metsas õige pea tegutsema keegi “sideameti inspektor Kukk”, kes liikus ringi, karjus ruuporisse ning soovitas kõigil metsas viibijatel kohe koos raadiojaamaga välja tulla. Libainspektori soovitusi keegi siiski kuulda ei võtnud.

Laagri lõpul tuli sideharjutuse läbi teinud poistel teha eksam, mis osutus raskeks. Nii raskeks, et paarikümnest poisist vaid viis selle positiivse tulemusega sooritasid.

Kokkuvõttes läks laager korda: ilm soosis, poisid  olid täis teotahet ja instruktorid asjalikud. Järgmiste laagriteni!

GUNNAR VASEMÄGI

blog comments powered by Disqus