Osaühing HansaUuringud uurib Peipsi kalandussektorit

Ettevõtja Priit Saksingu sõnul selgitab osaühing HansaUuringud Peipsi uuringus välja Peipsi kalandussektori sotsiaal-majandusliku hetkeolukorra kalandusvaldkonniti, konkurentsivõimelisuse ja võimalused konkurentsi suurendamiseks. Uuringus on tarvis välja tuua, millises ulatuses on vaja riigi tuge Peipsi regiooni kalandussektori jätkusuutlikkuse välja selgitamiseks. ?Kalandus on läbi aegade olnud Peipsi piirkonna elanike traditsiooniliseks tegevusalaks, elatusallikaks ja elulaadi osaks. Viimastel aastatel on kalandusettevõtted pidanud tegema mahukaid investeeringuid, viimaks oma töötingimused vastavusse Euroopa Liidu nõuetega. Järjest rohkem on vaja investeerida ka tulevikus, sest seda nõuab ka üha kasvav konkurents,? ? ütles kalandusvaldkonnaga põhjalikult kursis olev ettevõtja Priit Saksing. Tema sõnul töötavad osaühingus HansaUuringud haritud ja avara silmaringiga spetsialistid, kellest mitmed on omandanud eelnevalt kogemusi panganduses

Kogu Eesti turule orienteeritud osaühingu HansaUuringud esimesteks lepingupartneriteks Jõgevamaal saidki Peipsi piirkonna kalandusettevõtted Peipsi Trade ja Peipsi Grupp. ?Praegu osaleme Jõgeva maavanem Aivar Koka käivitatud projektis, mille eesmärk on ehitada Mustveesse reisi ja Kasepää valda Omedusse kauba ja kalasadam. Peame seda nii Jõgevamaa kui ka kogu Eesti ja Euroopa Liidu idapiiri majanduskeskkonnale soodsalt mõjuvaks ettevõtmiseks. Asjalikult on möödunud sadamate ehitamist kajastavad kohtumised Kasepää vallavanema Jüri Vooderiga. Hiljutisel visiidil Jõgevamaale rääkisime võimalikest turuuringutest Kalatalu Härjanurmes omaniku Aarne Liiviga, ? ütles osaühingu HansaUuringud juhatuse esimees Aleksander Haritonov. .

Jõgevamaal perspektiivi kujuneda populaarseks turismipiirkonnaks. ?Jõgevamaale tõmbavad tähelepanu mitmed atraktiivsed ettevõtmised ja üritused. Üheks selliseks on lootust kujuneda 11. märtsil korraldataval Peipsi järve uisumaratonil, mille organiseerimisel me osaleme. Meie koostööpartner on ka Jõgevamaale aastaid üle-eestilist kuulsust toonud spordiklubi Tähe. Endise spordimehena on mul ikka hea meel saalihokimängijate saavutuste üle, ? rääkis ta

Aleksander Haritonovi hinnangul väärib tunnustust Jõgeva maavalitsuse , kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja mittetulundusühingute oskus ja tahtmine projektide ja ettevõtmiste täide viimiseks tegusa meeskonna loomine.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus