Osalege internetis Euroopa Parlamendi saadikukandidaatide kohtumisel

Riigikogus esindatud erakondade kandidaadid esitavad kodanikuühendustele oma seisukohti sotsiaal-, arengukoostöö- ja keskkonnateemadel ning vahetatakse mõtteid osalusdemokraatiast. Samas võib iga huviline esitada interneti teel koosolijatele teemakohaseid küsimusi.

Vabaühendustega kohtuvad Toomas Hendrik Ilves (Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Vilja Savisaar (Eesti Keskerakond), Tunne Kelam (Isamaaliit), Urmas Reinsalu (Res Publica), Mart Helme (Eestimaa Rahvaliit) ja Igor Gräzin (Eesti Reformierakond). Eesti kodanikeühenduste Euroopa tuleviku kontaktgrupi tegevuse raames korraldatavat diskussiooni juhib Postimehe peatoimetaja Tarmu Tammerk.

Ürituse üldeesmärgiks on enne Euroopa Parlamendi valimisi kuulata saadikukandidaatide seisukohti just vabaühendustele olulistel teemadel. Euroopa Parlamendi roll on viimasel aastakümnel nähtavalt kasvanud ning parlamendisaadikud saavad aidata kaasa näiteks liidu institutsioonide ja vabaühenduste dialoogi paranemisele, sotsiaalküsimuste tõhusamale lahendamisele, samuti liidu arengukoostöö kohustuste elluviimisele ja keskkonnakaitse-alase reeglistiku parandamisele. Seetõttu on oluline uurida, mida meie kandidaadid nendest küsimustest arvavad.

blog comments powered by Disqus