Osa Läänemere kalapopulatsioone on endiselt väga ohustatud

Mitu olulist Läänemere kalapopulatsiooni on endiselt kriisis. Eestimaa Looduse Fond koos teiste Läänemere riikide keskkonnaorganisatsioonidega saatsid pöördumise Euroopa Liidu ministritele, kus kutsutakse üles kriitilises seisus kalapopulatsioonidele taastumiseks aega andma, lõpetama ülepüük ja keskenduma Läänemere ökosüsteemi hoidmisele.


Olukorra parandamiseks tuleb tugineda teadlaste nõuannetele ja peatada 2021. aastal Läänemere läänepoolse heeringapopulatsiooni ja idapoolse tursapopulatsiooni püük.

Ühiste kokkulepete järgimine olulisim samm

Vaatamata soovitustele on Läänemere kalanduse eest vastutavad ministrid aastaid otsustanud toetada ülepüüki.
Pooled 2020. aastal vastutavate ministrite otsustatud püügikogustest ületavad teadlaste parimale teadmisele tuginevaid soovitusi.
Järjepideva soovituste eiramise tõttu on Läänemere läänepoolse heeringapopulatsiooni ja tursa olukord väga kriitiline.
Positiivse näitena aga on teadlaste püügisoovitusele toetudes Liivi lahe räime olukord paranenud ning sellest võidab nii Läänemeri kui ka kohalik kalurkond.
Vaatamata sellele soovib osa Läänemere ministreid ka järgmisel aastal püüda rohkem, kui on jätkusuutlik.
Selleks, et kalapopulatsioonid saaksid taastuda ning Läänemerest pärit kala oleks meil ka tulevikus, on ühise kalanduspoliitika alaste kokkulepete ja kohustuste järgimine olulisim samm, mida vastutavad poliitikud ja ametnikud saavad teha. Soovituslikud püügivõimalused peavad toetuma teadlaste nõuannetele. Ainult nii saame tagada kestliku kalanduse Läänemeres.
Kuigi Eesti vetes on kalade olukord pealtnäha hea ning soovitused ei tundu Eesti kalandust puudutavat, on Eesti keskkonnaministril kohustus seista Läänemere elustiku eest ning julgustama seda tegema ka oma kolleege Euroopa Komisjonis.

Teadlaste püügisoovitusi tasub kuulata

Teadlaste püügisoovituste kuulamine toob kasu nii kaluritele kui ka Läänemere ökosüsteemile. Hea näite leiab siitsamast Liivi lahest. Juba aastaid on Liivi lahe räimepüügil rakendatud iga-aastase lubatud püügikoguse seadmisel rahvusvahelise mereuurimise nõukogu teadlaste soovitust ning ühisest kalanduspoliitikast tulenevaid nõudeid.
Praegu võimaldaks nõukogu laiapõhjaline teaduslik analüüs 2021. aastal lubatud Liivi lahe räime püügikogust isegi suurendada.

Joonas Plaan,
Eestimaa Looduse Fondi säästliku kalanduse programmi koordinaator ja ekspert

blog comments powered by Disqus