Õppivad noored ei pea enam sotsiaalametile tõendit esitama

Sotsiaalkindlustusamet saab edaspidi õppijate kohta teateid haridus- ja teadusministeeriumilt, mistõttu andmed laekuvad veidi hiljem ning toetus makstakse selle saajatele automaatselt ja tagasiulatuvalt välja oktoobris.

Kes soovib toetust, sealhulgas 450-kroonist koolitoetust, kätte saada juba septembris, võib tõendina õppimise kohta esitada pensioniametile senisel viisil isiklikult pikendatud kehtivusajaga õpilaspileti või õppeasutuse teatise. Sel juhul tuleb teatis esitada ametile 19. augustiks.

Senise korra järgi pidid kõik 16aastased ja vanemad põhikooli, gümnaasiumi või põhikooli baasil kutseõppeasutuse õpilased iga kooliaasta alguses esitama pensioniametile pikendatud kehtivusajaga õpilaspileti või õppeasutuse teatise. Sellest aastast rakendatav andmevahetus võimaldab jätkata peretoetuste maksmist automaatselt. See on õpilasele mugav, kuid andmete esitamine koolidest õppurite registrile ja sealt edasi pensionikindlustuse registrile on siiski seotud ajakuluga. Nimelt saab Sotsiaalkindlustusamet vajalikud andmed Haridus- ja Teadusministeeriumilt 15.septembriks.

ELVE TONTS
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus