Õppige eriala, mis annab alati tööd ja leiba

Statistikaameti andmetel  tõusis töötuse määr Eestis tänavu I kvartalis 11,4 protsendini. Tööga hõivatute arv vähenes aastaga 44 000 võrra, töötus oli viimati suurem 2001. aastal. See on mõtlemapanev fakt. Praegu kaaluvad paljud gümnaasiumi- ja keskkoolilõpetajad, mida edasi õppida. Minu soovitus on omandada eriala, mis annab tööd ja leiba majanduskriiside ajal.

 

Meid ümbritsev tehiskeskkond areneb järjest kiirenevas tempos. Pidevalt tuleb turule uusi tehnoloogiaid ja uudseid kommunikatsioonivõimalusi. Me ei kujuta oma elu enam ettegi elektrita, Internet on muutunud hädavajalikuks.

Tagamaks nende süsteemide toimivust vajame me häid spetsialiste. Kõrgtehnoloogia on tuleviku Eesti jaoks ainus võimalus. Detaile kokku pannes jõukust ei kasvata. Meil tuleks õppida Soomelt, kus osati 1990ndate “lamast” võitjana välja tulla. Enne seda ei olnud Soome teaduse ja tehnoloogia osas Euroopa riikide hulgas esirinnas.

Tööturuameti andmetel on töötuid mehaanika-, ehitus-, keemia-, energeetika- või arvutiinseneride hulgas väga vähe. Seda näitavad ka meie vilistlaste hulgas läbi viidud küsitlused. Eesti majanduseliidil on enamasti taskus just Tallinna Tehnikaülikooli diplom. Eesti majandus vajab viie  aasta pärast tänasest rohkemgi väljaõppinud insenere. Ka Euroopa Liidu hiljutised tööjõu vajaduse uuringud näitasid, et eriti suur nõudlus on spetsialistide järele tootmise ja teenuste valdkonnas sellistel kaalukatel aladel nagu infotehnoloogia, telekommunikatsioon ja keskkonnatehnoloogiad, sh materjalide taaskasutus ja prügimajandus.

TTÜ probleem on pigem selles, et juba meie esimese ja teise kursuse tudengid on tööandjatele niivõrd atraktiivsed spetsialistid, et neil on raskusi õpingute ja tööelu ühitamisega. Hiljuti tuli Tallinna Ülikool välja algatusega toetada oma tasuliste tudengite õpinguid. TTÜ tasulistel õppekohtade tudengite hulgas pole seni olnud märgata mingeid makseraskusi. Ka pole TTÜ karjääriteenistuse andmetel tööd otsivate tudengite hulk majandussurutisest hoolimata oluliselt suurenenud.

Tubli tudeng ei pea kartma rahapuudust – Eesti ettevõtted toetavad TTÜ Arengufondi kaudu meie tudengeid süstemaatiliselt. Lõppenud õppeaastal on TTÜ Arengufond toetanud üliõpilasi enam kui 2,4 miljoni krooniga. Alates 1999. aastast on TTÜ Arengufond ühtekokku välja andnud 524 stipendiumi kogusummas üle 12 miljoni krooni.

Loomulikult on Tehnikaülikooli üheks tugevuseks rahvusvaheliselt hinnatud tehnika- ja loodusteaduslikud erialad, ühtaegu saab meie ülikoolis õppida ka majandus- ja sotsiaalteadusi ning õigusteadust. Meie kooli lõpetanud insenerid teavad hästi, kuidas olla edukas oma erialal ja kursis sellega seonduva seadusandlusega.

Mustamäe suurkoolis on palju põnevaid erialasid, lisaks on meil tänaseks välja arendatud ka korralik ülikoolilinnak. Käe-jala juures on õppehooned, ühiselamud, raamatukogu. Uue õppeaasta alguses avame majandus- ja sotsiaalteaduskonna uue õppehoone ning Eesti kõige kaasaegsema raamatukogu. Lisaks suurepärastele õppimistingimustele on meil nüüd ka igati moodsad ühiselamud üliõpilaste majutamiseks.

Oleme uhked selle üle, et 2005. aastal valiti Tehnikaülikool kõige tudengisõbralikumaks organisatsiooniks Eestis. Valmimas on ajakohane üliõpilaskeskus, kus tudengid saavad vajadusel abi ja nõu üliõpilasnõustajatelt ning psühholoogidelt. Meie tudengid on aktiivsed lisaks õppimisele ka õppevälises tegevuses: robotite ja vormelautode ehitamisel, tehiskaaslase loomisel, fotoklubis, tehes oma bändi, taidlusgruppides alates rahvatantsust ja lõpetades tudengiteatriga.

iii

PEEP SÜRJE, TTÜ rektor

blog comments powered by Disqus