Õppida ei ole kunagi hilja

Ja tegelikult õpib inimene kogu elu. Aga kas me seda ka tunnistada tahame? Enamik kindlasti. Õppima asumine pole ju midagi niisugust, mida peaks häbenema. Otse vastupidi. Nüüd kui kooliaasta on enamikus koolides juba alanud, ei ole veel hilja end täiendama asuda nii kõrgkoolides kui ka kutseõppeasutuses. Võimalusi on palju, tuleks ainult leida endale sobiv. On ka tasuta kursusi, mida rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik projekti täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine alt.

Moes on kursused kohapeal ehk koolitajad tulevad koolitatavatele võimalikult lähedale. Näiteks saab Põltsamaal õppida haljasalade hooldajaks, tänavu sügisel avatakse vastav õpperühm. Viljandi kutseõppekeskus on aktiivne avama järjekordseid kaugõpperühmi. Ka nemad tulevad koolitatavate juurde. Õppeasutus tunnetab, et peab tulema nende juurde, kes rahavad õppida, sest nad ei jaksa sõita iga päev kümneid kilomeetreid. Õppetöö toimub enamasti tööpäeva õhtuti. Ettevõtjad aga tunnevad, et tasemeõpet on vaja, töötajaid töö juurest pikemaks ajaks täiendõppele saata ei saa, tootmist pole võimalik ka nädalaks kinni panna. Täiendõppe võimaldamine on läinud aina paindlikumaks. Nii et kasutage ainult võimalusi.

blog comments powered by Disqus