Õppelaenu võtmist tuleks hoolikalt kaaluda

Uus õppeaasta on alanud ja paljud üliõpilased seisavad taas silmitsi küsimusega, kuidas katta õpinguteks ja õppeperioodil elamiseks vajalikud kulud. Eraisikute rahaasjade teabekeskus juhib tähelepanu, et õppelaen on lisaks toetustele ja stipendiumidele, vanemate abile ja töötamisele üks võimalus õppekulusid katta, kuid enne laenutaotluse sisseandmist tuleks laenu võtmise vajalikkust väga hoolikalt kaaluda.

Õppelaenu väljastatakse 2013./2014. õppeaastal maksimaalselt 1920 eurot, intressimäär on viis protsenti aastas. Õppelaenu võtjal ei pea olema sissetulekut, laen tagatakse käendajate või kinnisvaraga. Tegelikkuses on õppelaen aga pikaajaline finantskohustus, mistõttu peaksid kõik õppurid tegema teadliku valiku, kas nad suudavad laenu pärast kooli lõpetamist tagasi maksta.

Kuigi laenutaotluses saab märkida soovi saada igal õppeaastal automaatselt maksimummääras õppelaenu (see tähendab, et pank kannab iga kooliaasta alguses õppelaenu ilma uue taotluse esitamiseta jätkuvalt kooli nimekirjas oleva tudengi arvele), tuleks sellesse võimalusse suhtuda väga ettevaatlikult. Aastate lõikes võivad tudengi sissetulekud märkimisväärselt erineda ja seetõttu muutub kindlasti ka laenuvajadus.

Sageli ei anna tudeng endale aru, milline on tema tulevane tegelik võlgnevus panga ees, kui ta on näiteks igal bakalaureuseõppe aastal maksimumsummas õppelaenu võtnud. Kui arvestada, et laenu maksimummäär on 1920 eurot, teeb see kolme aasta peale kokku 5760 eurot, lisaks intressid. Kui arvestada põhiosa tagasimaksmise ajaks kuus aastat, tuleb igakuiseks tagasimakseks loovutada umbes 93 eurot kuus. Tasub endalt küsida, kas see on summa, mille saab värskelt tööturule sisenenu oma tuludest kergesti maha arvata.

Tulevane koolilõpetaja peaks läbi mõtlema, milline on tema oodatav sissetulek vastavalt erialale ja töö saamise võimalustele vahetult pärast ülikooli lõpetamist, sest laenu põhiosa tagasimaksmist ootab pank juba hiljemalt aasta pärast diplomi kättesaamist. Lisaks tuleb meeles pidada, et intressi tuleb võetud laenult maksta ka õpingute vältel.

Õppelaen on riiklikult tagatud laen, mis tähendab, et juhul, kui laenuvõtja või käendaja satub makseraskustesse, läheb võla tagasimaksmise kohustus üle riigile ning riik nõuab omakorda võlgnevuse sisse laenu võtjalt. Haridusministeeriumi andmed näitavad, et aastate jooksul on probleemsete laenude arv vähenenud.

Õppelaenu võtja meelespea:

*Enne õppelaenu võtmist arvuta kokku igakuised õpingutega seotud kulud ja võimalikud tulud (stipendiumid, toetused jms).

*Küsi endalt, milliseid kulusid plaanid laenuga katta? Kui soovid laenu võtta näiteks sülearvuti või muude õppevahendite jaoks, kaalu ka muid finantseerimisvõimalusi, sest iga-aastase intressi ja pika tagasimaksmisaja tõttu ei pruugi olla õppelaen kokkuvõttes soodsaim lahendus.

*Õppelaenu võttes seod kohustusega ka käendaja. Kui satud makseraskustesse, peab laenu tagasi maksma tema.

*Õppelaenu tagasimaksmine algab üldjuhul aasta pärast kooli lõpetamist ja tagasimaksmiseks on aega kaks korda nii palju kui õpingute nominaalaeg (näiteks kolmeaastase bakalaureuseõppe puhul kuus aastat).

*Kuigi õppelaenu põhiosa tagasimaksmine algab pärast õpingute lõpetamist, arvesta iga-aastase intressimaksega, mis võetakse kord aastas automaatselt sinu kontolt maha. Näiteks kui võtad  esimesel õppeaastal maksimummääras (1920 eurot) laenu, pead maksma igal aastal viieprotsendilist intressi (umbes 96 eurot aastas) kuni laenu põhiosa tagasimaksmiseni.

*Eriti hoolikalt kaalu õppelaenu võtmist juhul, kui sa ei ole oma erialavalikus kindel. Õpingute katkestamise korral tuleb laen pangale tagasi maksta oluliselt lühema aja jooksul: pooleteistkordse tegeliku õpiaja vältel, kuid mitte vähem kui kuue kuu jooksul.

<p />

*Enne laenu taotlemist tutvu detailselt tulevaste tagasimaksete suuruse ja intressi kogukuluga. Arvutamisel võid vajadusel abi küsida panga teenindajalt või kasutada laenukalkulaatorit.

*Alla kolmeaastase lapse vanem saab õppelaenu põhiosa tagasimaksmise peatada kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Samuti saab tagasimaksed peatada ajateenistuses viibimise ja residentuuris õppimise ajaks. Maksepuhkuse ajal maksab intressi riik. Soodustuse kasutamiseks tuleb pangale esitada taotlus ja soodustuse õigust tõendav dokument.

*Olulisim on, et laenu võtmine oleks põhjalikult läbi mõeldud otsus. Arvesta, et õppelaen tähendab seda, et alustad oma tööelu laenukoormaga ning olemasolevad laenukohustused mõjutavad näiteks ka seda, kas ja kui palju võid kodu ostmiseks saada eluasemelaenu.

i

LEE MARIPUU, Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse juht

blog comments powered by Disqus