Opositsioon umbusaldab Mustvee linnapead

Esmaspäeval esitasid Mustvee linnavolikogu opositsioonisaadikud Evdokia Abakanova, Sergei Borodin, Andres Kivimurd, Lembit Kivimurd ja Ignati Aganit? avalduse linnapea Gennadi Kulkovi umbusaldamiseks. Evodkia Abakanova ja Sergei Borodin esinevad linnavolikogus Reformierakonda, Lembit Kivimurd, Andres Kivimurd ja Ignati Aganit? kandideerisid 2005. aastal linnavolikokku Rahvaliidu nimekirjas. Andres Kivimurd on praeguseks erakonnast välja astunud. Samuti kuulub aga Rahvaliitu linnapea Gennadi Kulkov.

Umbusaldajad märgivad avalduses: “Oleme jõudnud järeldusele, et linnavalitsuse töö on äärmiselt nõrk. Linnapea Gennadi Kulkov ei suhtu linnavalitsusse heaperemehelikult ja on ebakompetentne igas valdkonnas ” Gennadi Kulkov aga märkis, et tema arvates pole umbusaldusavalduses midagi konkreetset välja toodud. “Samad inimesed on püüdnud mulle ennegi umbusaldust avaldada ja ikka kirjutakse kokku selline üldine jutt.”

Vastuolud eelarve pinnalt

Volikogu liikme Edvokia Abakanova sõnul on linnapea möödalaskmisteks näiteks käesoleva aasta eelarve vastuvõtmisega seonduvad probleemid. Muret põhjustab ka ametnike puudus linnavalitsuses. Näiteks praegu pole ametis ehitusnõunikku ega arendus- ja keskkonnanõunikku,” ütles opositsionäär.

“Selliste seisukohtadega ei saa nõustuda. Kui alustasin linnapeaametis, oli eelarve 20 miljonit krooni, praegu aga 35 miljonit krooni. Tänavust eelarvet arutasime esmaspäevasel istungil. Linnavalitsus oli koostanud viimaste aastate ühe põhjalikuma eelarveprojekti, mida kooskõlastasime kõigi allasutustega. Eelarveprojekti valmimisel arvestasime ka kooskõlas rahandusministeeriumiga koostatud saneerimiskava. Volikogu istungil osales 13 saadikust 12. Kuus oli eelarve kinnitamise poolt, kuus vastu ja nii jäi eelarve vastu võtmata. Küllap tahtsid opositsioonisaadikud eelarve arutamist edasi lükata ka selleks, et 27. märtsil volikogu uuesti kokku tuleks ja siis mulle umbusaldust avaldada saaks.

Mis puutub ametnike töölt lahkumisse, siis inimesed ikka vahetavad töökohti. Linnavalitsus tegeleb ka uute ametnike otsimisega. Pöördusime ka volikogu poole taotlusega linnavalitsuse töötajatele senisest suuremat palka maksta,” rääkis linnapea Kulkov.

Tahavad võimu tagasi?

“Küllap on umbusaldusavalduse põhjustanud ka opositsiooni rahulolematus oma kaotusega ja soov võim tagasi saada. Samuti ei meeldi umbusaldajatele, et paljud ettepanekud ja ideed linna elu edendamiseks on tulnud tänase linnavalitsuse ja linnavolikogu juhtkonna poolt ning areng on toimunud erinevates eluvaldkondades.

Gennadi Kulkovi sõnul raskendavad opositsioonisaadikud plaanide elluviimist investoritel, kes tahavad tegelda Mustvees kinnisvara arendamisega, pakkuda puhke- ja turismiteenust, mille tagajärjel tekiksid linna uued töökohad. Esmaspäevasel volikogu istungil oli päevakorras investeerimisplaanidega seotud detailplaneeringu kehtestamine, mida aga opositsiooni vastuseisu tõttu arutlusele võtta ei õnnestunud, ” kurtis linnapea.

“Me pole investorite vastu, kuid kõigi investeerijate jaoks on tarvis luua võrdsed tingimused,” avaldas arvamust Evdokia Abakanova.

Küsimusele, kas umbusaldajatel on ka oma linnapeakandidaat, vastas Abakanova: “Me pole Gennadi Kulkovi kui isiku vastu, kuid leiame, et ta ei tule linnapea ametiga toime. Keda valida uueks linnapeaks, seda hakkame arutama pärast umbusaldusavalduse arutamist.” Kavakohaselt tuleb umbusaldusavaldus Gennadi Kulkovile arutusele 27. märtsil toimuval linnavolikogu istungil.

“Oma tähelepanekute põhjal võin öelda, et Mustvee elus on positiivseid edasiminekuid olnud ja linn on saanud riigipoolset toetust. Mõistagi tuleb väikesel omavalitsusel paljude probleemide lahendamisel pidevalt raskusi ületada. Teatavasti on ka tänased umbusaldajad ise võimu juures olnud ning teavad, kui keeruline on linna juhtida,” kommenteeris olukorda poliitik Mati Kepp, kes Riigikogu X koosseisu liikmena on tegelenud ka Peipsi äärse piirkonna valuküsimustega.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus