Opositsioon kõigutab vallavanema ja volikogu esimehe tooli

Neljapäeval pidas Jõgeva volikogu erakorralist istungit. Erakorralisuse põhjus seisnes selles, et selgeks tuli rääkida vallas koolitoidupakkide jagamise küsimus. Seda suuresti ka põhjusel, et möödunud volikogu istungil aprilli lõpus esitas sotsiaal- ja tervisearenduse komisjoni esimees Tiina Teppan pöördumise, milles avaldas soovi, et üle valla oleksid toidupakkide jagamise reeglid ühtlased.


Kõik see oli põhjus, miks avaldada umbusaldust nii vallavanem Aare Olgole kui ka värskelt volikogu esimeheks saanud Margus Kasele. Umbusalduse sisse andnud volinikud ütlevad oma avalduses, et heidavad vallavanem Aare Olgole ja vallavalitsusele ette, et nad on tekitanud mainekahju, jättes Jõgeva valla koolidele edastamata vajalikud otsused ja korraldused, mis puudutasid eriolukorras toitlustamist.

Tähelepanu opositsioonile

„Vallavanemat ja valitsust iseloomustab suutmatus pidada oma tegevuses kinni seadusest tulenevatest ja valla elu mõjutavatest tähtaegadest. Tähtajaks on esitamata ühinemislepingust tulenevad kohustused, sh hariduse- ja noorsootöö arengukava ning kultuuri- ja sporditegevuse arengukava,“ seisab avalduses.
Lisaks on allakirjutanud seisukohal, et Jõgeva valla elu suunavate otsuste tegemine on takerdunud.
Volikogu esimehele, värskelt ametisse saanud Margus Kasele heidetakse ette vallale tekitatud mainekahju, mis on seotud probleemidega lasteaia ja huvihariduse kohatasude ebaseaduslikult vastuvõetud otsuse ülevaatamisega.
Volikogu istungil ulatas kümne allkirjaga umbusalduse üle Aivar Kokk. „Tahame, et koalitsioon pööraks rohkem tähelepanu ka opositsiooni ettepanekutele. See on üks võimalus opositsioonil ennast näidata. Oleme teinud pöördumisi ja ettepanekuid, kuid need on jäänud vastukajata. Opositsiooni viimane võimalus end näidata on avaldada umbusaldust. See on lootus, et koalitsioon vaatab natuke rohkem valla inimeste poole ja võtab ka opositsiooni mõtteid ja ettepanekuid arvesse, et koos Jõgeva valda arendada,“ ütles Kokk.

Käituti juhiste järgi

Jõgeva vallavanem Aare Olgo oli umbusaldusavalduse puhul rahulik, ent nentis, et praegusel ajal on selline käik siiski taktitundetu.
„Umbusaldust võib ikka avaldada, mis selle vastu olla saab. Aga praeguses situatsioonis… Toitlustamise asjus saan kinnitada, et vallavalitsus käitus haridusministeeriumi saadetud juhiste järgi. Seal oli kirjas, et peaksime andma koolidele õiguse otsustada, mida me ka tegime. Koolid selgitasid abivajajad välja ja neile on pakid koju viidud või nad on ise järel käinud. Maikuus otsustasime toidupakke jagada kõigile, see oli enne volikogu kokkukutsumist tehtud otsus,“ ütles Olgo.
Kriitikale haridus- ja noorsootöö vallas vastas Olgo, et mitu kuud tagasi tehti volikogule ettepanek ühinemislepingut muuta. „Ühes punktis tõime välja, et soovime teha kava hariduse optimeerimiseks. Opositsioon lükkas ettepanekud tagasi,“ ütles Olgo.
Vaevu kaks kuud ametis olnud Margus Kask ei olnud samuti volikogu kriitikaga nõus. „Ma ei oska ette kujutada, et nii lühikese ajaga on uus volikogu esimees suutnud vallale põhjustada tohutu mainekahju. Praegune opositsiooni otsus räägib poliitilisest kultuuritusest. Riigis kehtib näiteks 100 kriitikavaba päeva põhimõte,“ ütles Kask.
„Mulle heidetakse ette mainekahju tekitamist seoses otsuse ülevaatamisega. Isegi mitte seda, kas otsus vastu võeti. Siis ei olnud ma üldse volikogu esimeeski. Selle otsuse allkirjastas 21 volikogu liiget. Eriolukorrast tulenevalt oli tarvis istungi aega lühendada ja teised volikogud üle Eesti võtsid aluseks rahandusministeeriumi soovitatud praktika. Siis tuligi selline otsus ja sellest oldi teadlikud, sest eelnõu oli saadetud kõigile. Otsus kinnitati pärast volikogu istungil ja volinikud said oma tahet avaldada. Ma ei oska öelda, et see oleks ebaseaduslikult vastu võetud,“ sõnas Kask.
Samas avaldas Kask lootust, et opositsiooni umbusaldusvaim raugeb. „Probleemidele võib tähelepanu juhtida. Samas saab seda teha kümnel eri moel volikogu istungil. Arvan, et me peaksime suutma koos töötada ja veelahet tõmmata ei saa. Minu agenda on küll koostöö suunas liikuda.“
Kas hääled 28. mail toimuval korralisel istungil kokku saavad, Kokk ei selgelt ei öelnud. „Täna oleme seisukohal, et opositsioonis on 10 häält. Vallavolikogus on 27 häält.“

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus