Õpilasürituste korraldamisel tuleb ökonoomselt toime tulla

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatus pidas ka tänavu oluliseks toetada õpilasürituste rahastamisel ennekõike noorte osalemist üleriigilistel ja maakondlikel konkurssidel.

Üldkokkuvõttes on vastava valdkonna rahasumma võrreldes eelmise aastaga vähenenud, mitmete ettevõtmiste korraldamisel on abi ka eelmise aasta jäägist.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidus haridusvaldkonda kureeriv Torma vallavanem Riina Kull ütles, et kui möödunud aastal saadi  õpilasürituste ja haridustöötajate maakondlike koolituste läbiviimiseks jagada 34 169 eurot, siis  tuginedes rahandusministeeriumi prognoosile  maakondadesse eraldavate summade kohta, on tänavu  selleks   32  810 eurot.


“Võtsime aluseks mulluse põhimõtte, mille järgi jätame kümme protsenti arvestuslikust summast koondamata ning seda saavad omavalitsused iseseisvalt kasutada. Tänavu jagatavale summale lisasime ka eelmise aasta jäägi 970 eurot,  tänu millele õnnestub  nii mõnigi õpilasüritus korraldada,” märkis ta.

Olulised traditsioonid

Kulli sõnul on käesolevaks aastaks õpilasürituste ja pedagoogide enesetäienduse jaoks  taotletud 38 346 eurot. “Rahastamisel peame väga oluliseks traditsioonide säilitamist  ja arendamist. Mõnegi tavaks saanud sündmuse jaoks pole aga tänavu taotlust esitatud. Uuteks üritusteks, milleks rahalist katet vajatakse, on lastekooride laululaagrid,  mis toimuvad tänavu kahel korral, ja 4. klasside emakeeletundjate konkurss. Samuti toetatakse kooliteatrite üleriigilist suvekooli. Koolitusteks oli kõige enam taotlusi kunsti-, töö- ja tehnoloogiaõpetajatel, kuid kahjuks pole võimalik kõiki soove rahuldada,” lisas ta.

Taotlused korrektsemaks

“Märkimata ei saa jätta ka alushariduse, see tähendab lasteaedade kasvavat  rolli taotluste esitamisel. Lasteaiaõpetajatele on aga  riigi  poolt omavalitsustele eraldatud  vahendid pedagoogide koolituseks.”

Omavalitsusliidu hariduskuraator märkis, et aasta-aastalt on taotluste vormistamine muutunud korrektsemaks ja põhjendused läbimõeldumaks. “Kuid ikka on veel mõnede taotluste eelarves proportsioonid paigast ära,  liiga palju  kulutusi on plaanitud transpordile.

Et reservi on jäänud väga väike summa, pean õigeks, et plaanitud üritus mõeldakse varakult läbi ja rahastustaotluse esitamise tähtaegadest peetakse kinni,” lisas Kull.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus