Õpilaste visioonikonkursi lõpuni on jäänud kuu

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub kõiki õpilasi osalema Eesti Vabariigi juubeliaastale pühendatud visioonikonkursil “Eesti 100”, tööde esitamise tähtaeg on 13. juuni.

Oodatud on õpilaste kirjutised sellest, millisena nad kujutavad Eestit ette kümne aasta pärast, teatas haridusministeeriumi pressiesindaja. Väljendusviis on vaba — esitada võib luuletuse, essee või muus vormis töid, mille soovituslik pikkus on kuni kaks lehekülge. Lisada võib illustreerivat materjali: joonistusi, fotosid, arvutigraafikat jne.

Konkursitööd koos autori (võimalusel ka juhendaja) andmetega tuleb saata e-posti aadressil konkurss@hm.ee või postiaadressil Munga 18, Tartu, märgusõnaga “Visioonikonkurss”.

Kolme vanuserühma (6–10, 11–15 ja 16–19 aastat) jagatud õpilaste töid hindab zhürii eesotsas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega. Hinnatakse teemakohast lähenemist, tulevikuvisiooni veenvust, originaalsust ja uuendusmeelsust ning stiili ja vormistust.

Konkurss lõpeb piduliku vastuvõtu ning tublimate autasustamisega. Parimatest töödest valmib kogumik.

Visioonikonkurss kuulub õpilasvõistluste sarja “Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!”. Tänavune konkurss on arvult juba seitsmes.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus