Õpilaste toiduraha kompenseerimiseks kindel kord

Põltsamaa valla haridus- ja kultuurinõuniku Silja Petersi sõnul aeg kehtestada kord toiduraha kompenseerimisele lasteaias käivatele ja gümnaasiumis õppivatele õpilastele. Nõunik lausus, et varem on vald maksnud kõigile Põltsamaa valla elanike registrisse kantud lasteaia ja gümnaasiumi lastele toiduraha kompensatsiooni kümme krooni koolipäeva kohta. Nüüd on ajad läinud kitsamaks ja tulenevalt sellest, et puudus kindel kord toiduraha kompenseerimisel, tuleks selline kord fikseerida.

Silja Petersi sõnul võiksid toetuse saajate hulgast välja jääda lasteaialapsed, kes ei käi elukohajärgses lasteaias. Elukohajärgse lasteaiana peetakse nõuniku sõnul silmas mõistlikkuse printsiipi, kus toiduraha kompensatsiooni makstakse ka neile Põltsamaa linna lasteaedades käivatele valla lastele, kes elavad linna lähiümbruse külades. Erandkorras makstakse soodustust ka nendele valla lastele, kes on nõustamiskomisjoni otsusega suunatud Põltsamaa linna lasteaia “Tõruke“ arendus- või tasandusrühma.

Toiduraha kompenseerimiseks mõeldud summat kümme krooni koolipäeva kohta ei kanta otse lastevanema arvele, vaid seda saab see õppeasutus, kus laps õpib. Õppeasutusega otse arvlemine tagab ka teadmise, et lapsele kompenseeritakse toiduraha tegelikult kohal käidud päevade eest.  Põltsamaa Ühisgümnaasiumis õppivatele Põltsamaa valla lastele kompenseeritakse toiduraha läbi PÜG-le makstava kohamaksu. Väljapool Põltsamaa piirkonda õppivatele gümnasistidele makstakse koolitoidu toetust avalduste alusel ja koolide poolt esitatud arvete alusel. Silja Petersi sõnul polnud tarvis toiduraha kompenseerimisel eraldi välja tuua põhikoolides õppivaid lapsi, sest neile kompenseeritakse toiduraha riigi poolt.

Möödunud aastal kehtestas aasta eest Põltsamaa vallavolikogu kindla korra valla õpilaste bussisõidu kompenseerimiseks.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus