Õpilaste ja üliõpilaste ravikindlustus pärast kooli lõpetamist

Pärast kooli lõputunnistuse saamist seisavad värsked lõpetanud ristteel – mis edasi? Lisaks muudele tähtsatele otsustele peaks mõtlema ka ravikindlustusele, et kas ja kuidas see jätkub, sest üldjuhul lõpeb kindlustus kolm kuud pärast kooli lõpetamist.

Kui noor läheb edasi õppima, siis Eestisse jäädes saab ta ravikindlustuse kooli kaudu ning  tema andmed esitab haigekassale haridus- ja teadusministeerium.

Välismaale suundudes tuleb aga õppuril endal võtta koolist tõend ning saata või tuua see haigekassa klienditeenindusbüroosse. Koolitõend kindlustuse pikendamiseks tuleb haigekassasse esitada õpingute jätkumisel igal õppeaastal uuesti.

Vähemalt kuuajalise töölepinguga kaasneb ka ravikindlustus ning vajalikud andmed edastab haigekassale tööandja. Vähemalt kolmekuulise kestusega  võlaõigusliku lepinguga (nt töövõtuleping) ja vähemalt 4350-kroonise kuutasuga saab ravikindlustuse samuti tööandja kaudu.

Kui edasiõppimise plaani pole, kuid tööd ei õnnestu leida, siis saab ravikindlustuse ametlikult töötukassas arvel olles. Hoolimata sellest, kas töötukassast saab inimene toetusi või koolitusi – nii kaua, kui ollakse ametlikult arvel, kehtib ka ravikindlustus. Andmed kindlustuskaitse saamiseks esitab haigekassale sellisel juhul Eesti Töötukassa.

Aktiivsemad koolilõpetajad võivad hakata ka ise ettevõtjaiks. FIEde kindlustuskaitse andmed esitab haigekassale maksu- ja tolliamet. Kui luuakse ise firma, hakatakse juhatuse liikmeks  ning teenitakse iga kuu vähemalt 4350 krooni, tuleb end haigekassas arvele võtta.

Lisaküsimuste tekkimisel ja kõikide eelnenud variantide täpsustamiseks võib pöörduda  haigekassa kodulehele aadressil: www.haigekassa.ee või helistada tööpäevadel kella 8.30-16.30 infotelefonile numbril 16363.

PILLE KÄISS, haigekassa Tartu osakonna klienditeeninduse büroo juhataja kt

blog comments powered by Disqus