Õpilasomavalitsused soovivad koolielu muutmist

Arutelu juhtinud Eesti Õpilasomavalitsuse Liidu liikme Põltsamaa Ühisgümnaasiumi XII klassi õpilase Raido Allsaare sõnul ei anna praegune viiepalline hindamine objektiivset ülevaadet õpilaste teadmiste ja oskuste reaalsest tasemest. «Näiteks on keeruline määratleda, kui palju «kolme» saanud õpilane teab või oskab tegelikult vähem klassikaaslasest, keda hinnati «neljaga».

Õpilasomavalitsustegelaste hinnangul oleks mõttekas kehtestada kümnepalline hindamissüsteem. Teine võimalus oleks numbrilised hinded hoopiski kaotada ning kasutada mõisteid arvestatud ja mittearvestatud.

Põltsamaal koos olnud õpilasliidrid taunivad ka liigset õpikoormust. «Teeme ettepaneku õppemahu vähendamiseks. Leiame, et õppekavas võiks olla seitse kohustuslikku põhiainet ja ülejäänud valikained. Näiteks matemaatika, eesti keel, võõrkeel ja ajalugu võiksid olla põhiaineteks, füüsika, keemia ja geograafia seevastu valikaineteks,” ütles Raido Allsaar

Veel sooviksid õpilasomavalitsuste esindajad, et iga õppeainet õpitaks koolides ühe põhjaliku ja nüüdisaegse õpiku järgi. Praegu kajastavad ühte õppeainet mitu erinevat õpikut.

Õpilasomavalitsuste esindajad saadavad Põltsamaal tehtud ettepanekud haridus -ja teadusministeeriumile. Ühtlasi lülitatakse ettepanekud õpilasomavalitsuste liidu koostatavasse haridusplatvormi.

Õpilasomavalitsuste juhtidega kohtunud Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots avaldas arvamust, et Põltsamaa sobiks soodsa asukoha tõttu ka edaspidi taoliste ürituste korraldamiseks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus