Õpilaskodu asemele kavandatakse Adaverre päevakeskust

Adavere endise õpilaskodu ruumesse plaanitakse Põltsamaa piirkonnas elavate puuetega inimeste jaoks päevakeskuse rajamist.


Juunikuu Põltsamaa vallavolikogu istungil oli jutuks Põltsamaa vallas Adaveres tegutseva õpilaskodu saatus. Paraku on õpilaskodus õpilasi vähe ja seetõttu tegevus lõpetatakse. Et õpilaskodu hoone ja ruumid kasutult seisma ei jääks, on otsitud ja võib öelda, et ka leitud sellele hoonele uus rakendus.

Ruumid ja raha on olemas

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul oli juba varem kokku lepitud, et koos kooliaasta lõppemisega lõpetab tegevuse ka Adaveres tegutsev õpilaskodu. Hoone, kus õpilaskodu tegutseb, remonditi mõni aasta tagasi CO2 kvoodi rahastusest saadud toetuse abil. Vallavanem tõdes, et nii Põltsamaa piirkonna kui ka kaugemate piirkondade inimesed õpilaskodu vastu erilist huvi ei tunne.

Juba alates käesoleva aasta algusest on arutletud võimaluse üle kasutada õpilaskodu puuetega laste ja lapseeast välja kasvanud noorte päevahoiu paigana. Sellised lapsed ja noored, kes päevahoidu vajavad, on Põltsamaa piirkonnas olemas.

Üsna varsti tekib Põltsamaa piirkonda suur ühisvald, mille koosseisu hakkab kuuluma neli praegust iseseisvat omavalitsust Põltsamaa linn, Pajusi vald, Puurmani vald ja Põltsamaa vald. Selle tõsiasjaga on arvestatud ka päevakeskuse kavandamisel. Seetõttu on aru peetud puuetega laste ja noorte vanematega, kes on nõustunud selle ideega, et edaspidi juba endise õpilaskodu ruumides niisugust teenust pakkuda.

Toivo Tõnson lausus, et praegu on nüüd juba Adavere endise õpilaskodu hoone näol olemas korralik hoone koos korras ruumidega. Kui need ruumid jäävad tühjaks, pole välistatud, et maradöörid seal vägitegusid” tegema hakkavad, mis on kahjuks tavaline erinevate tühjade hoonete ja kasutamata ruumide puhul.

Päevakeskuse tegevusega saaks lihtsamalt alustada ka seetõttu, et kogu tänavuseks aastaks õpilaskodule eraldatud eelarveraha ei ole õpilaskodu tegevuseks ära kasutatud ja nüüd on võimalus alles olev summa suunata päevakeskuse tegevuse alustamisele. Tänavuses Põltsamaa valla eelarves oli õpilaskodule eraldatud 55 100 eurot, mis jaguneb personali- ja majanduskuludeks. Personali jaoks on alles 23 900 eurot ning majanduskulutuste katteks 7500 eurot. Lisaks õpilaskodust vabaks jäänud rahale on seal olemas ka mööbel, magamistarbed, köök koos sisustuse ja toidunõudega, mis loob päevakeskusele võimaluse kohe tegevust alustada.

Keskuse loomisega tuleks kiirustada

Päevakeskuses pakutava teenusega paralleelselt oleks selle koha näol võimalik laiendada tugiisiku ja isikliku abistaja teenust. Peamine eesmärk päevakeskuse loomisel on puuetega inimeste ja nende pereliikmete toetamine. Nagu iga ettevõtmise puhul on lisaks ruumidele ja tööks vajalikele vahenditele vaja inimesi, kes selle kõigega tegelema hakkaksid. Kui palju töötajaid tulevases päevakeskuse täpsemalt vajatakse, ei ole veel teada.

Kõik sõltub sellest kuidas päevakeskus tööle rakendub ja kuidas teenuse vajajad selle omaks võtavad. Toivo Tõnson toonitas, et kõik algab siiski juhatajast, kellel peab olema tõsine soov päevakeskus võimalikult hästi tööle saada, selles tegevuses perspektiivi näha ning endale selleks tööks sobiv meeskond leida.

Vallavanema sõnul tuleks päevakeskuse loomisega kiirustada, sest mitte kuidagi ei tahaks valla juhtkond endist õpilaskodu hoonet jätta vahepeal tühjana seisma.

Päevakeskuse põhimääruse välja töötamisel on eeskuju võetud ka Türi, Imavere ja Võhma päevakeskuse põhikirjast.

Lisaks võimalusele pakkuda teenuseid puuetega inimestele ning teistele sotsiaalset abi vajavatele inimestele tekivad päevakeskuse tööle rakendumisel sinna ka mõned töökohad. Vallavanem märkis, et küllap kandideerivad päevakeskusesse tööle ka need inimesed, kes õpilaskodus töötasid. Õpilaskodus juba varakult koondamisteate kätte saanutena on nad töötukassas arvele võetud, et saada koolitust ning osutada hiljem sotsiaalteenuseid.

Teatavasti on käimas ka Põltsamaa vallas Võisiku külas tegutseva erihooldekodu tegevuse lõpetamine ja võib eeldada, et ka sealt avaldab mõni inimene soovi päevakeskuses tööle asuda.

Põltsamaa vallavolikogu liige Väino Treimann lausus kommentaariks, et tegelikult pole ju olemas veel vallavolikogu otsust põhimääruse kinnitamise kohta, aga tegevus päevakeskuse asutamise nimel juba käib. Toivo Tõnson ütles Treimanile vastuseks, et teatud ettevalmistusi on tõepoolest tehtud ja kahel õpilaskodu kasvatajal soovitati veel enne töösuhte lõpetamist õpilaskodus pöörduda töötukassa poole saamaks teada, kas neil oleks võimalik sotsiaalvaldkonnas tegutsevaks töötajaks ümber õppida.

Vallavolikogu otsustas Põltsamaa valla päevakeskuse põhimääruse kinnitada.

Teenuse järele tõsine vajadus

Põltsamaal elava puudega tütre Dorise ema Hiie Taks märkis, et Adaveresse päevakeskuse loomine puudega laste ja noorte jaoks on väga hea võimalus selliste perede vanematele, sest Adavere asub ju Põltsamaa piirkonna inimeste jaoks kodu lähedal. Oleme käinud neid ruume vaatamas ja minu hinnangul on need sellise teenuse osutamiseks igati sobilikud. Põltsamaa piirkonnas on sellise teenuse järele väga tõsine vajadus. Esialgu on see päevakeskus mõeldud tõepoolest ainult päevahoidu pakkuva keskusena, kuid tasapisi võiks see välja areneda ööpäevaringset teenust pakkuvaks keskuseks. Meil oli juttu umbes kümnest ööpäevaringset teenust vajavast inimesest. Juba aasta tagasi sai Põltsamaa valla ja Põltsamaa linna juhtidega sellel teemal aru peetud ja räägitud sellest, et niisugust teenust vajavaid inimesed on piirkonnas täiesti olemas. Samas lõpetas nüüd Adavere õpilaskodu tegevuse ja eks nii teenust vajavate inimeste vanemad ja teenuse osutamiseks sobiva koha esindajad omavahel kokku said. Kevadisel kohtumisel Põltsamaa vallavanema ja valla sotsiaalosakonna juhatajaga toimunud arutelul oli juttu sellest, et alustada võiks päeva- ja intervallhoiuga. Intervallhoid tähendab seda, et hoiuteenust vajav inimene viiakse sinna näiteks mõneks tunniks. Lisaks võiks seal edaspidi pakkuda riikliku hoolekande teenust, näiteks toetatud elamise teenust.

Lisaks vaimupuudega laste ja noorte vanematele osales sellel kokkusaamisel ka täiskasvanud vaimupuudega inimeste vanemaid, kelle puudega pereliikmed samuti niisugust teenust vajavad. Seni said vanemad oma täiskasvanud vaimupuudega lapse viia päevahoidu Võisiku hooldekodusse, aga seal toimub selle asutuse reorganiseerimine ja ka nemad vajavad nüüd uut lahendust.

Minu tütar Doris on praegu Põltsamaa päevakeskuses päevahoius, ent me loodame, et ta saab asuda alates sügisest õppima Võru kutsehariduskeskuse Urvaste osakonda puhastusteenindaja abilise erialale. See kaks õppeaastat kestev eriala käivitub juhul, kui saadakse kokku kaheksa õppurit. Praeguseks on olemas kuus sellele erialale õppima asuda soovivat noort. Kuid ma loodan, et kaks õppurit sinna veel juurde leitakse.

Edaspidi loodan ka mina Adavere päevakeskuse peale. Minul endal on niisugune mõte, et Adavere päevakeskus võiks edaspidi teha koostööd Järvamaa kutsehariduskeskusega ja luua Adaveresse sarnase filiaali nagu Võru kutsehariduskeskusel Urvastes on. Võib-olla leiaks nii rakendust mõni endine Põltsamaa ametikooli õpetaja siin oma kodu lähedal.”

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus