Õpilased ja üliõpilased saavad infot õpingute kohta kodanikuportaalist

Registrist saavad õpilased ja üliõpilased jälgida õppimisega seotud infot Eesti õppeasutustes. Iga õpilane ja üliõpilane saab vaadata andmeid oma hetkel kehtivate õpingute kohta ning toimunud sündmusi õpingutes. Olemas on ka andmed alates 2004. aasta kevadest väljastatud põhikooli või gümnaasiumi lõpudokumentide kohta. Eesti Hariduse Infosüsteemist saavad informatsiooni õpingute kohta ka õppelaenu väljastavad pangad, Sotsiaalkindlustusamet ja selle kohalikud pensioniametid ning Haigekassa. Eesti Hariduse Infosüsteemi kannab iga kool andmed oma õpilaste või üliõpilaste kohta ise. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus