Õpi kuulama oma rahvast, õpi kuulama mõistuse häält

Üritus on kavandatud rahvusvahelise kodanikunädala avaüritusena, mida korraldavad Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaud (www.emy.ee) ja MTÜ Pärnu Raeküla Selts (www.raekylavanakool.ee).

Kutsutud on kõik, kel südameasjaks eestluse tulevik ja võõrandumine. Võõrandumine võimust, loodusest, hingemaast ning iseendast ja eestlaseks olemisest. Võõrandumine tuleb kuidagi peatada. See pole ei pahem- ega paremparteiline küsimus. See on eestluse elu ja surma küsimus. See on kodanikuau ja -väärikuse küsimus. Tuleb üksteist kuulata ja kuuldu üle mõtiskleda, et leida mõistuslik lahendus. Poliitteenust osutavad firmad, nn parteid, seda küsimust ilma üldsuse abita ilmselt ei tõstata. Põlvkonnavahetuse ootel ja süümepiinades vaevlev Riigikogu on sedakorda võhmal. Rahvaparlament, tule ja aita! Raeküla foorum ongi rahvaparlament.

Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud Juhanile

Äraseletatult: mis sõjajumalal mõttes, pole Juhani asi. Juhani asi on lahingutandril ellu jääda, et kodus Inglit, lapsi ja peret hooldada. Teisisõnu ? kui suured rahvad võivad presidendivalimistel miljon või kaks valesti lugeda ja ikka demokraadid olla, siis rahvakillul otsustavad juba kolm puuduhäält, kas algamas on ?vaikiv ajastu? või taassünnib rahvusühtsuslik riik.

Viisteist vabadusaastat on õpetanud vähemasti üht asja: leiba ja vabadusi ei saa iialgi üheaegselt korraga kõigile jaguda. Ei suudeta ära jagada!

Eestimaal pole iialgi olnud nii palju vabadusi ega ka nii palju toitu äraelamiseks kui praegu. Kuid rahvas lahkub rahvusriigist, sest tulevik on tume ja olevik pole turvaline. Riigiisad ei usalda rahvast ja rahvas kirub rahvaasemikke parlamendis. Presidendiralli tõestas täie tõsidusega, midagi on mäda meie rahvusriigis. Kõik toimub Põhiseaduse demokraatlikult seatud sõna järgi, aga ? vaim on vale. Või vastupidi: vaim on õige, aga ei saa sõnadest jagu? Mine tea. Et Juhan maailma üleilmastumise lahingutandril ellu jääks, et eestlase hingemaa ja kodukolle säiliksid, peab kuulama mõistuse häält.

Hiiumaa koolipapa Ivo Eesmaa kuulutas teadmistepäeval nii lastele, lapsevanematele kui ka õpetajatele otse välja: ?Kätte on jõudnud kuulama õppimise aeg. Õpi kuulama oma lapsi, õpi kuulama kodukanti, õpi kuulama rahvast, õpi kuulama mõistuse häält!”

Kodanikuühiskond on riik sinus eneses

Kuulamine, eriti ärakuulamine, on kunst. Rahvalikud seltsid, seltsingud ja kõik need MTÜ-d on ju eelkõige südamelt ära rääkimise kohad, elukunstide õppimise, eluvaeva väljahigistamise ja elujõu ammutamise kohad. Ja südame järgi ning üheskoos tegutsemise paigad, kus toimib juhtlause: kui viga näed laita, siis tule ja aita. Riik kõikjale ei jõua, pole tarviski. Kodanik näeb, kuuleb, mõtleb ja teeb ise. Teeb oma rõõmuks ja rahva hüvanguks ? ehitab riiki iseendas, rajab turvalist kodu ja kodanikuühiskonda. Sellisest riigist ei saa võõranduda.

Kodanikuühiskond on elulaad, mitte ainult seltside-seltsingute võrgustik. Toimekas kodanikuühiskond eeldab kooli, kodu ja kogukonna koostööd. Eeldab põlvkondade koostööd ja poliitikute koostööd. Selle nimel peaks tõstatama tõsise arutelu Eesti kodanikuühiskonna hetkeolukorrast ja arenguteedest. Konsensuslikud otsused parlamendis koostöö riiklikuks toestamiseks on samuti hädavajalikud. Parlament peab õppima kuulama rahva enese häält. Mitte ainult pealinna vaid ka kaugemate piirkondade ja eelkõige külarahva häält. Küla on rahvuse häll, aga häll on räämas. Mõistuspärast haridus- ja regionaalpoliitikat aga pole. Haridust reformitakse üha rohkem ja rohkem, aga õpetajaid kooli enam ei jagu. Valdasid liidetakse ja lahutatakse, aga külad tühjenevad. Minimaalseltki maaelu korraldavat riiklikku programmi pole ühelgi erakonnal. Vägisi tuleb pähe, et eestluse juuri ja elujõudu hooldati (okupatsiooni kiuste) rektor Arnold Rüütli kunagise regionaalpoliitika najal hoolsamini kui täna. Eks siit ka rahva pikaajaline austus vanahärra vastu.

Lapsed, kes sel sügisel oma kooliteed alustasid, lõpetavad gümnaasiumi riigi suure juubeli aastal ? Eesti 100. sünnipäeval. Lapsed vajavad isamaalisust ja isamaa ilu ning hingemaad väärtustavat kodu, kooli ning küla- ja kirikukogukonda. Kuidas luua ja säilitada eestlase kodu, kodukant ja hingemaa? Tule, kuulame-mõtleme koos!

Hillar Padu, külakoolmeister,
EMÜ esinduskogu liige

blog comments powered by Disqus