Õpetajate täiendkoolitus vajab ümberkorraldamist

Tänavu oli koolidel õpetajate täiendkoolituseks mõeldud raha kahe protsendi võrra vähem kui mullu. Paljude pedagoogide hinnangul on mõte tsentraliseerida koolituste andmist hea, aga ligipääs koolitustele on väga piiratud. Käesoleval õppeaastal näiteks oli nii, et juba teisel päeval, kui info avaldati, olid enamik kursusi juba täis.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo kinnitusel pole õige, et aktiivsemad õpetajad saavad koolitustele, kuid passiivsemad jäävad kõrvale.

“Oleme kokku puutunud õpetajate täiendkoolituse probleemiga ka sellest aspektist, et Tartu ja Tallinna õpetajad saavad toetust rohkem kui nende väikestes koolides töötavad ametikaaslased. Ministeerium analüüsib praegu, kuidas koolitusraha on jagatud ja kasutatud. Ministeeriumil on ka andmeid, et mõni koolitus on sisulisem kui teine, mõnel on puhkuseaspekti liiga palju. ”

Ideaalis näeb minister taolist süsteemi, kus riik fokusseerib koolitusi õppekavast lähtudes. Nii püütakse jõuda võimalikult suure osa õpetajateni.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus