Õpetajate miinimumpalk tõuseb

Valitsus otsustas täna, et õpetajate töötasu alammäär tõuseb 2022. aastal 1412 euroni ehk 97 euro võrra. Õpetajate arvestuslik keskmine palk kasvab sellega 1653 euroni kuus.

“Õpetajate töötasu peab olema nende töö vääriline – õpetajaameti väärtustamisel ja järelkasvu kindlustamiseks on konkurentsivõimeline palk määrava tähtsusega,” sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. “Teeme selle nimel tööd, et õpetajate töötasu oleks vähemalt 120% Eesti keskmisest töötasust. See peab saama riiklikuks prioriteediks.”

2022. aasta riigieelarves on õpetajate palgafondiks 419 miljonit eurot (sh riigi-, era- ja kohalike omavalitsuste hallatavad üldharidus- ja kutsekoolid). Õpetaja arvestuslik keskmine palk tõuseb 7,3%, mis kasvatab õpetaja keskmist palka 1540 eurolt 1653 euroni, mis on samal tasemel riigi keskmise palga prognoosiga.

Palga alammäär, millest vähem ei tohi tööandja täiskohaga töötavale õpetajale maksta, tõuseb seniselt 1315 eurolt 1412 euroni. Vabariigi Valitsuse otsusega eraldati selleks 20,7 mln eurot ning ministeeriumi investeeringute ja tegevuste kokkuhoiu arvelt lisaks 9,3 miljonit, mis teeb kokku 30 miljonit eurot.

blog comments powered by Disqus