Õpetajate koostöötund

Ühel sõbrapäevanädala õhtupoolikul oli PÜG algklasside maja täis teistmoodi saginat, nimelt kogunesid koostöötundi kooli klassiõpetajad ning lasteaedade Mari ja Tõruke õpetajad. Kuna 2019. aasta on kuulutatud eesti keele aastaks, siis rääkisime lugema ja kirjutama õppimisest. Lisaks näitasid klassiõpetajad, mida nad kasutavad õppetöö. Osalejaid olid haaratud praktilistesse tegevustesse: tehti kõneharjutusi ja kasutati kirjutamise skeeme, osaleti VEPA tunni tegevustes, tehti „memmeviguriks“ laulu-rütmimängu, tutvuti Matatalab robotiga, keskkonna Plickers kasutamise võimalustega 1. klassis (ja lasteaias), anti ülevaade üld- ja aineõpetuse ning Gaia suuna õppekirjandusest, räägiti sotsiaalsete oskuste õpetamisest.

 Riina Valdmets, PÜG 1.-6. kl õppealajuhataja

blog comments powered by Disqus