Õpetajakoolitus vajab uut lähenemist

Õpetaja roll on õpilase kasvatamisel üha suurenenud. Seetõttu  vajab õpetajakoolitus uut lähenemist.

Õpetaja roll lapse väärtustemaailma arendamisel on peremudelis toimunud muutuste tõttu olulisemaks muutunud ning sellega tuleb arvestada nii õpetajakoolituses kui ka igapäevases koolitöös. Õpetajakoolituse tuumaks peab saama senisest palju rohkem juhikoolitus, väärtuskasvataja koolitus, tugeva stressitaluvusega loomingulise inimese koolitus meie ülikoolides.

Eluviiside ja perekonnasuhete muutumise tõttu on drastiliselt langenud väiksemale lapsele osaks saav täiskasvanu individuaalne tähelepanu. Perekond vastutab küll endiselt, ent üha enam on ka õpetajate õlgadel väärtuskasvatus, mistõttu on õpetajatel lisaks headele aineteadmistele aina hädatarvilikum tegelda ka õpilase kasvatamisega.

See eeldab lisaks asjakohasele ettevalmistusele ka õpetajatele väärilist palka, 35-tunnilist töönädalat konkreetsete tööülesannetega. Samuti on tarvis tugipersonali, kes aitab õpetajal koolis oma tööd teha, ning töökeskkonda, mis väärtustab õpetaja loomingulisust ja usaldab õpetaja enda valikuid ja juhtimiskompetentse.

i

LIISA PAKOSTA, riigikogu kultuurikomisjoni liige, IRL

blog comments powered by Disqus