Õpetajad õpivad suvekoolis ja nägema

Õpilaste rollis on nii eesti- kui ka venekeelsete koolide eesti keele ja kirjanduse õpetajad, suvekooli õpetajateks aga oma ala parimad asjatundjad.

Tekstimaailmale tuge pildikeelest

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esinaise Piret Järvela hinnangul tuleb visuaalse ajastu õpilastele kirjandust õpetades kirjanduse tekstilisele maailmale tuge leida filmi pildikeelest. Nende võimaluste otsimisega suvekoolis tegeldaksegi.

Ka suvekooli pealkiri viitab sellele, et lugemisest ja vaatamisest üksi ei piisa, vaja on ka loetavasse-vaadatavasse süveneda, õpilased märkajaks ja nägijaks õpetada.

Esimest korda kutsuti seltsi koolitusele ka vene koolide eesti keele kui teise keele õpetajad, et luua alus koostööks Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liiduga.

Suvekooli üks rahastaja on Avatud Eesti Fond, mille juhataja Mall Hellami sõnul on väga oluline, et ka vene keelt kõnelevad noored tutvuksid Eesti filmiklassikaga.

Eestis on tehtud niivõrd köitvaid filme ja seriaale, et need panevad vaataja kindlasti ka raamatu järele haarama.

Õpetatakse filme tegema

Suvekooli esimesel päeval keskendutakse nimekate professorite abiga eesti kirjanduse tippteosele ja populaarsele filmile “Nimed marmortahvlil”. Rein Veidemann kõneleb sellest, miks on Albert Kivikase teos üks eesti (kirjandus)kultuuri tüvitekste, Mati Õun käsitleb teoses kajastuvaid sündmusi sõjaajaloolase pilgu läbi, Peeter Torop analüüsib tähendusliku maailma loomist romaanis ja filmis, Jüri Sillarti juhtimisel vaadatakse kaadreid filmist, uuritakse filmikompositsiooni ja -stilistikat.

Kirjanik Aidi Vallik kõneleb teisel koolipäeval Anni-lugude sünnist ning nende edasiarendusest teatrilaval ja filmis.

Sügisel esietenduvat noortefilmi “Kuhu põgenevad hinged? tutvustavad re?issöör Rainer Sarnet ja näitlejad Taavi Eelmaa, Lenna Kuurmaa ning Ragne Veensalu. Produtsent Anneli Ahven jagab õpetajatele teadmisi selle kohta, kes ja kuidas filmi teevad.

Kolmanda päeva tunniplaanis on ?käeline tegevus?. Eesti Kinoliidu juhatuse esimees ja Kinobussi eestvedaja Mikk Rand räägib filmiõppest üldhariduskoolides ning tutvustab õppematerjali ja metoodikat “Õpetamine animatsiooni abil?. Viies töötoas õpetab Kinobussi-rahvas, kuidas õpilastega koolis filme teha.

Materjalid kättesaadavaks

Igaõhtustes töötubades arutavad õpetajad, kuidas kuuldut-nähtut koolis kasutada, ning jagavad kirjanduse ja filmi lõimitud õpetamise kogemusi kolleegidega.

Suvekooli lõpetava paneeldiskussiooni käigus kavandatakse võimalused, kuidas nii õpilaste kui ka õpetajate filmialast koolitust jätkata.

Koolitusel tutvustatud kirjandus- ja filmiõppe lõimimist toetavad materjalid tehakse kõigile huvilistele kättesaadavaks ka Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu kodulehel.

Sirje Nootre,
Märjamaa Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Krista Mägi,
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kelly Grossthal,
Avatud Eesti Fond

blog comments powered by Disqus