Õpetajaamet ausse!

Haridus algab kodust. Ilma koduse kasvatuseta ei saa eeldada, et lapsest kasvaks täisväärtuslik ühiskonnaliige. Kuid lisaks kodusele kasvatusele on ääretult oluline roll koolil ehk kitsamalt võttes õpetajal, kes suunab õpilasi esimestest teadlikest hetkedest kuni täisealiseks saamiseni.

Õpetajaameti tähtsustamine ja väärtustamine, nn talentõpetajate leidmine ning muudes eluvaldkondades end juba tõestanud inimeste suurem kaasamine õpetamisprotsessi peaksid olema meie lähituleviku prioriteedid, kui räägime õpetamise kvaliteedist ja väärt õpetajatest.

Vanemaid endale valida ei saa. Õpetajate puhul on olukord lihtsam, kuid väikeses kohas on needki valikud piiratud. Nii kurb kui see ka pole, on Eestis üksjagu inimesi, kes oma loomu ning vahel isegi emotsionaalse intelligentsuse poolest õpetajaks ei sobigi. Nendel on heal juhul õpetajale hädavajalikud faktiteadmised, kuid puudub n-ö õpetajatalent.

Õpetajaametiks tarvilikud iseloomuomadused on inimesele sünniga kaasa antud ning neid õppida ei saa. Küll aga saab õppida faktiteadmisi, mis ühes emotsionaalse intelligentsusega moodustavad heaks õpetajaks olemise alused.

Ometigi käivad nii mõnedki õpetajad, kel need kaks omadust kombineeritud pole, päevast päeva koolis ning täidavad seda rolli, mida õppeasutus ja õppekavad neile ette kirjutavad. Soovitav tulemus, kvaliteetne haridus jääb aga noortel madalalt kvalifitseeritud pedagoogi tõttu saamata. Mida ette võtta?

Enam tuleb panustada heade õpetajate, nn talentide leidmisse, nende koolitamisse, hoidmisse ja motiveerimisse.

Tähtis on, et õpetajakutse valikut pakutaks aktiivselt juba alates keskkoolist, lähtudes “Noored kooli!” ja teiste sarnaste projektide kogemusest. Õpetajatele peab olema tagatud kõrgetasemeline baas- ja täiendkoolitus.

Hea suhtlusoskus, positiivne ning energiline hoiak, värsked ja kaasaegsed teadmised ja oskus õpetada ning oma teadmisi õpilasele edasi anda on need õpetaja omadused, mida õpilane vajab, et laduda kvaliteetse hariduse vundamenti.
i

Hugo Treffneri Gümnaasiumis alustati aastate eest projektiga, kus kaasati õppetöösse ühiskonnaelus tuntud ja edu saavutanud inimesi. Noorte hoiak ja suhtumine nendesse inimestesse on üllatavalt head ning seetõttu on tunnis õpetataval hoopis parem efekt. Leian, et igas koolis, ka pisikestes maakoolides, võiks analoogse projekti käivitada.

i

Meil on Eestis terve rida huvitavaid, oma valdkonnas läbi löönud inimesi. Meil on maailmatasemel ettevõtjaid ja ärigeeniusi, meil on 101 parlamendiliiget, lisaks ministrid ning kohalikud poliitikud. Meil on tuntud ühiskonnateadlasi, ajaloolasi, olümpiavõitjaid ja teisi oma ala absoluutseid tippe. Olen veendunud, et enamik neist osaleks õpetamisprotsessis suurima heameelega. Tasub vaid kutsuda.

Õpetaja ülesanne ei ole pelgalt oma aine õpetamine, vaid ta peab aitama lastel leida enestes tasakaalu ja õpetama ka otsustama, mis õige, mis vale. Õppimine põhikoolis ja gümnaasiumis peab muutuma rohkem elukeskseks ja aitama noortel teha eluks vajalikke otsuseid.

Eestis väga palju värvikaid õpetajaid, keda lapsed austavad ja armastavad. Minu kodulinnas Haapsalus  on selliseks näiteks õpetaja Heinar Tuulberg, keda teavad ja austavad kõrgelt paljud linna lapsed. Seda kinnitab ka ühte interneti suhtluskeskkonda loodud fännileht.


Õpetaja kui arvamusliidri kujundamine meedia abil võiks olla üks võimalik lahendus, kuidas selle professiooni väärtust ka tavainimese teadvuses enam tõsta. Aasta õpetaja tiitli üleandmine võiks leida meedias enam kajastust ja tähelepanu. Hea lastetuba ning tasemel õpetaja on kaks peamist väärtust, mis aitavad noorel inimesel kujuneda täisväärtuslikuks kodanikus, meie tuleviku teerajajaks. Kui me soovime, et meil oleksid parimad õpetajad, siis on oluline senisest enam õpetajaametit väärtustada, seda nii finantsilises kui ka olemuslikus mõttes.

i

LAURI LUIK, Reformierakond, Riigikogu kultuurikomisjoni liige

blog comments powered by Disqus