Operatiivteenistused viisid Torma Põhikoolis esmaspäeval läbi suuremahulise õppuse

Selle nädala esmaspäeval viis Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuur ühes koostööpartneritega Torma põhikoolis läbi kriisiõppuse “Torm Torma põhikoolis”, kuhu oli kaasatud pea sada operatiivteenistujat üle Eesti.

Esmaspäevasel õppusel mängiti läbi olukord, kus hoonest tuleb evakueerida suur hulk tsiviilisikuid ning likvideerida võimalik oht hoones viibijatele ja ümberkaudsetele elanikele. Ohuallikaks võib olla mistahes olukord, mille lahendamiseks on vajalik sündmuskoha piiramine, inimeste evakueerimine, ohuallika tuvastamine – olgu selleks siis tulekahju, gaasileke, plahvatus või kuritahtlik persoon. Antud olukorras oligi eesmärgiks läbi mängida kõikvõimalikud äärmuslikud ohuolukorrad, mis võivad elus ette tulla, ning millega operatiivteenistujad peavad vajadusel perfektselt hakkama saama.

Lõuna Prefektuuri kriisireguleerimise teenistuse ja ka selle konkreetse õppuse juhi Ivar Dubolazovi sõnul ei ole nii mahukat õppust viimase paari aasta jooksul ette võetud. Operatiivüksusi oli kohale tulnud nii Jõgevamaalt kui ka kaugemalt. Lisaks päästeteenistusele, politseinikele ja kiirabile oli õppusse kaasatud ka piirivalvebüroo Mustvee kordon, mille töötajate ülesanne oli piirata kooli territooriumi ümber asuv ala. 

Ka operatiivüksusi ei teavitatud õppusest

Õppuse tegi pärisõnnetusele sarnasemaks ka see, et paljud operatiivteenistujate ekipaažid, kes said juhtimiskeskuselt väljakutse Tormasse, ei teadnud, et tegemist on õppusega, see tõsiasi selgus neile alles sündmuskohale jõudes. Seega ei saanud õppusel osalejad eelnevalt  konkreetseid ettevalmistusi teha. Ka ümbruskonnas elavaid inimesi ei teavitatud õppustest varem. Siiski ei tekitanud edasi-tagasi kihutavad sireeni ja vilkuritega masinad külaelanikes suurt paanikat. Need, kes huvi ja muret tundsid, said lintidega piiratud ala juures politsei- ja piirivalveametnike käest asjakohase info, õppuse alale asjasse mitte puutuvaid tsiviilisikuid ei lastud.

Kriisiõppus algas hommikul kell 10.15, kui sündmuskohale jõudis esimene politseipatrull ja Mustvee päästekomando ekipaaž. Kaks politseinikku tegid esmalt kindlaks ohuallika ning sisenesid koolimajja, et alustada seal lõksus olevate õpilaste ja õpetajate aitamist. Samal ajal moodustati rahvamaja kõrvale staap, kust operatsiooni reguleeriti.

Esimesed “kannatanud“, kelleks olid kaks poissi, suudeti koolimajast välja saada juba õppuse esimestel minutitel. Ühel neist oli majast välja pääsemise käigus tekkinud “sügav lõikehaav“ kätte ning teine oli lihtsalt “šokis”. “Haavatud“ noormehele oli antud ülesanne endale kohe arstiabi otsida. Julge poiss jooksis Mustvee komando tuletõrjeauto juurde ja anus äärmiselt tõetruult abi. Päästjad sidusid poisi “haava“ kinni ning paigutasid ta varjulisse kohta puhkama ja ootama kiirabi, kes vigastatud käe “kinni õmbleks”. 

“Kriisiolukord” likvideeriti kolme tunni jooksul

Jõgeva politseijaoskonna konstaabel Alar Sadam leppis Torma rahvamaja juhatajaga telefonitsi kokku, et “õnnetuses“ mitte kannatada saanud isikud võiks paigutada rahvamajja, et kriminaalpolitsei neid küsitleda saaks. Imekiiresti panid Tartu kiirabitöötajad püsti välilaatsareti, kuhu asuti koguma “kannatanuid“. Tööd jagus ka kohale tulnud pommirühmale ja koerale, kes pidi kindlaks tegema, et maja ümbruses pole lõhkeainet.

Kokku kestis päästeoperatsioon veidi üle kolme tunni, mille tulemusena saadi majast kätte 22 “kannatanut“ ning kinni peeti kaks “kahtlusalust”. Kriisiõppus “Torm Torma põhikoolis” lõppes ühise aruteluga ning terve sündmuste käik võeti ka filmilindile, mis ühiselt läbi analüüsitakse ning mida edaspidi õppematerjalina kasutatakse.

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri kriisireguleerimise teenistuse juhi Ivar Dubolazovi sõnul on operatiivteenistuste koostöö treenimine vajalik selleks, et päästmine reaalses kriisiolukorras sujuks ja leitaks võimalikult õiged lahendused. “Spetsialistidele on oluline pingeolukorras kiiresti tegutseda ning ka teised vastutavatel ametikohtadel töötavad kodanikud, antud juhul õpetajad, peavad oma käitumise ja tegevuse läbi mõtlema, sest reaalses ohuolukorras on hilja midagi õppima hakata,” tõdes Dubolazov.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus