Oodatakse ideid kaasavasse eelarvesse

Mitmes omavalitsuses on inimeste kaasamiseks kohaliku elu korraldamisse kasutusele võetud kaasav eelarve. Juba nimi kaasav eelarve tõestab, et läbi selle abil kutsutakse inimesi kohaliku elu teemadel aktiivselt kaasa rääkima.


Nii ka Põltsamaal, kus kaasava eelarve teemal arutleti teisipäeval kultuurikeskuses. Põltsamaa vallavalitsuse turundusspetsialist Raivo Suni toonitas, et kaasavasse eelarvesse esitatavad ideed peaksid olema suunatud võimalikult suurele hulgale inimestele ja olema seotud avaliku ruumiga.

Arutelu käigus päriti, mis saab siis, kui näiteks tehakse ettepanek rajada mänguväljak kuhugi kortermajade juurde, mis ei asugi kohalikule omavalitsuse territooriumil. Tõstatus ka küsimus, kas niisuguse idee esitamisel peaks olema saadud nõusolek kõigilt ideega seotud kortermajade elanikelt.

Siinkohal tasub mainida, et kaasavasse eelarvesse esitatavad ideed võiksid olla tehtud elu enda ümber avarama pilguga nähes, kui ühe mänguväljaku rajamine seda on. Sellega seoses toodi näide mujalt omavalitsusest, kus olevatki mitmed haridusasutused kaasavast eelarvest raha saanud, ehkki need ideed ei puuduta otseselt avalikku ruumi.

Arutelu käigus pakuti välja idee tualettruumide rajamisest Põltsamaa jõe ääres asuvale rannaalale, mis on kindlasti oluliselt parem idee võrreldes mänguväljaku rajamisega, sest see puudutab väga suurt osa kohalikust elanikkonnast. Samas vajab tualettruumide korras hoidmine vallapoolseid edaspidiseid kulutusi.

Oluline on, et pakutavad ideed jääksid kaasavasse eelarvesse eraldatud summa piiresse. Võib-olla on mingil huvirühmal hea idee, mis ületab küll kaasava eelarve summa, kuid selle esitanud inimesed on valmis sinna omalt poolt täiendavalt panustama. Näiteks kui soovitakse rajada Põltsamaa kesklinna selle paigaga seotud ajalooliselt olulise isiku skulptuur, mille maksumus ületab kaasava eelarve summa, aga mille teoks tegemiseks on idee algatajad valmis puudu oleva osa summast katma annetustest kogutava rahaga.

Nüüd jääb vaid loota, et Põltsamaa valla kaasavasse eelarvesse piisavalt ideid esitatakse ja et kohalikud elanikud ühe või teise neile meeldiva idee poolt hääle annavad. Kes soovib Põltsamaa kaasava eelarve kohta rohkem infot saada, sel tasub valla kodulehel selle teabega põhjalikumalt tutvuda.

Veelgi tähtsam kaasava eelarve puhul ühe või teise idee realiseerimisest on inimeste võimalus kohaliku elu teemadel kaasa rääkida ja läbi selle kogukonna liikmete aktiivsust ja ühtsustunnet suurendada.

TOOMAS REINPÕLD, ajakirjanik

blog comments powered by Disqus