Oodatakse ettepanekuid vallakodanike autasustamiseks

Vabariigi sünnipäeval on traditsiooniks esile tõsta teenekaid inimesi nii Eesti riigi kui ka omavalitsuste tasandil. Pala vallas omistatakse teenekatele vallakodanikele kõrgeima austusavaldusena Pala valla aukodaniku tiitel. Selle tunnustuse pälvivad Pala vallale märkimisväärseid teeneid osutanud kodanikud või nimetab vald oma aukodanikuks inimese, kellele ise erilist austust avaldada soovib.  

Pala valla aukodaniku nimetuse omistab vallavolikogu oma otsusega isikule, kelle poolt hääletab kaks kolmandikku volikogu liikmeist. Omistatakse ka aasta tegija tiitlit, mille andmise otsustab  Pala vallavalitsus.

Ettepanekute esitamise õigus valla autasude omistamiseks on vallavolikogu liikmeil, vallavalitsusel, vallavolikogu alatistel komisjonidel, seltside ja seltsingute esindajatel ning vallakodanikel kirjaliku ettepaneku alusel. Ettepanekus peavad sisalduma andmed ettepaneku esitaja või esitajate kohta, valla autasu saamiseks esitatud isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht ja tegevusala ning teenete nimetamine põhjendustega, miks isik võiks saada Pala valla aukodanikuks või aasta tegijaks.

Pala valla aukodanikule antakse vastav märk, valla aasta tegijal saab tänukirja ja valla sümboolikaga meene.

Kirjalikud ettepanekud valla autasude omistamiseks tuleb esitada Pala vallavalitsusele hiljemalt käesoleva aasta 20. jaanuariks.

Pala valla aukodanikud

*Aastal 2007 Julia Raudmäe ja Sulev Ottson

*Aastal 2008 Helgi Suluste

*Aastal 2009 Malle Weinrauch

*Aastal 2010 Eha Veskimets ja Eevi Treial

*Aastal 2011 Mare Nõmm 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus