Oodatakse ettepanekuid tunnustamiseks

Ka tänavu tunnustatakse täiskasvanud õppija nädala raames igas maakonnas aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta õppijasõbralikku tööandjat ja aasta õpitegu. Ettepanekuid selleks oodatakse kõigilt Jõgevamaa ettevõtetelt, asutustelt, kodanikeühendustelt ja eraisikutelt.

Täiskasvanud õppija nädala Jõgevamaa koordinaatori Pille Tuti sõnul  saab kandidaate tunnustamiseks esitada kuni 31. maini. Ettepanekuid saab teha Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS veebilehel www. andras.ee.

„Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, enesekindlust ning igapäevaelu kõrvalt on see keeruline ülesanne. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et mitmete takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada. Samuti eeldab põhjalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi täiskasvanute koolitamine.

Jõgevamaal on ligi paarikümne aasta vältel olnud mitmeid silmapaistvaid täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid ja teisigi täiskasvanute õppele pühendujaid. Otsigem need endi hulgast üles ka tänavu. Varasemate laureaatidega saab tutvuda ANDRAS-e kodulehel,” rääkis Pille Tutt.

„Hindan täna veel  rohkem neid inimesi, kes on taas õpingud ette võtnud. See nõuab eneseületust, kuid annab hiljem eluliselt suurema valiku- ja tegutsemisvabaduse. Mäletan selgelt, kui raske oli alguses uuesti õppima  hakata ja kui loomulik see nüüd tundub,” kutsub tunnustamisele muusik Tanel Padar, kes samuti õpinguid täiskasvanuna jätkanud ja edukalt lõpule viinud.

Ela õppimise tarvis, õpi elamise tarvis!   

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus