Õnnetus lapsega võib vähendada oluliselt pere sissetulekut

Lapsed ei oska oma tegemistes pahatihti kõiki ohte märgata, mistõttu juhtubki nendega rohkem õnnetusi. Kuigi kergema õnnetuse korral on abi pelgalt plaastrist, siis tõsisemast vigastusest paranemine võib võtta palju aega ja vähendada oluliselt pere sissetulekut.


Väikesed lapsed vigastavad end tavaliselt mänguväljakutel ja traumad kipuvad olema pigem tõsisemad, nagu kodarluu murd või õlavarreluu murd. Ette tuleb ka kukkumisi kodus, mille tulemuseks põrutused ja haavad nii peas kui kehal.

Seevastu juhtuvad suuremate lastega õnnetused pigem koolis ja huviringis. Kehalise kasvatuse tunnis, trepil ja koridorides joostes saavad alguse põhiliselt hüppeliigesega seotud vigastused, pallimängudest aga sõrmede traumad. Seesamis moodustavad sporditraumad lastega toimunud juhtumitest üle kolmandiku. Muidugi vigastatakse endid ka puu otsas ronimise, kiikumise ja batuudil hüppamise käigus.

Laste kindlustamine on tõusuteel

Kui veel mõned aastad tagasi ei olnud laste kindlustamine kuigi levinud, siis nüüd saab meie statistikale tuginedes öelda, et pere noorimate kindlustamine on üha levinum ning lööb igal aastal uusi rekordeid.

Aasta-aastalt tõuseb kindlustatud laste arv perekindlustuse raames keskmiselt 15 protsenti. Kõige suurem kasv on olnud just ühe kuni nelja-aastaste väikelaste kindlustamisel.

Perekindlustus pakub kaitset erinevates ootamatutes olukordades. Olgu selleks lapse poolt lahti unustatud valamu kraan, mis eramu siseviimistluse ja koduse vara rikub, kukkumise tulemusena lõhutud prillid või hoopis mänguhoos ahjuroobiga kogemata vitriinakna klaasi lõhkumine.

Suvel tuleb ette sedagi, et lapsed sõidavad tõukeratta või jalgrattaga kogemata vastu kellegi autot või lendab pall hoopis naabermaja aknasse. Kui kahju saab kolmanda isiku vara, siis selliste juhtumite hüvitamiseks on mõeldud vastutuskindlustus.

Kindlustussumma lähtugu vajadusest

Kõige keerulisem on aga olukord, kus laps on nii tõsiselt viga saanud, et vanem peab maimukese paranemise ajal töölt eemal viibima. See omakorda võib pere sissetulekule laastava hoobi anda. Siin tuleb taas appi perekindlustus, mis katab nii kodu kui ka pereliikmetega juhtuda võivad õnnetused ning on abiks ka pere sissetuleku taastamisel õnnetuse korral.

Kindlustussumma valikul peaks kindlasti lähtuma reaalsest vajadusest ja pöörama tähelepanu ka lapse hobidele ning sellest tulenevatele võimalikele vigastustele. Näiteks on Seesamis lastele võistlusspordi kindlustuskaitse tasuta.

Mida väiksem on kindlustussumma, seda väiksemad on ka hüvitised, sest kindlustus hüvitab teatud protsendi kindlustussummast vastavalt vigastuse raskusastmele.

Seega tasub kõigil, kes pere kindlustamisest mõtlevad, hoolitseda selle eest, et perekindlustus sisaldaks lisaks põhikatetele ka valuraha hüvitise kaitset. Viimane on abiks just ajutiste tervisekahjustuste puhul ning on ühekordselt väljamakstav summa, mis sõltub otseselt õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse ulatusest ja raskusastmest.

Seda hüvitist võib kasutada taastusraviks või hoopis toredate reiside ja kasvõi mänguasjade ostmiseks, mis aitavad lapsel õnnetusest taastuda.

DAGMAR GILDEN,

Seesami varakindlustuse tootejuht

blog comments powered by Disqus