Õnne Piimakarjatalu investeeris tänavu 10 miljonit

Õnne Piimakarjatalu osaühingus  on valminud  kõikidele keskkonnakaitse nõudmistele vastavad sõnniku- ja jõusöödahoidlad. Nende hoonete ehitamine kujunes Põltsamaa vallas Esku külas asuvale põllumajandusettevõttele lõppeva aasta suuremaks investeeringuks.

Ettevõte tegutseb nitraaditundlikul alal

Vajaduse nüüdisaegse sõnnikuhoidla ehitamiseks tingisid suuresti keskkonnakaitse nõuded.  “Meie põllumajandusfirma paikneb nitraaditundlikul alal, mistõttu keskkonnanõuete täitmine on eriti oluline,? märkis osaühingu juhataja Mati Kivi.

Tema sõnul peaks  sõnnikuhoidla mahutavusega üle 7000 kuupmeetri olema piisavalt suur. “Esimesed sõnnikukogused on juba hoidlas. Oma lautades peame karja “vana süsteemi? järgi allapanu kasutades  ja selle tulemusena tekib tahesõnnikut,” märkis põllumajandusettevõtja.

Sõnnikuhoidla ehitamisel oli peaettevõtjaks Tallinna firma E-Betoonelement. Märkimisväärseks abiks ehitustööde rahastamisel oli PRIAst saadud toetus.

Õnne Piimakarjatalu uue söödahoidla saamise eellugu ulatub kaheksakümnendate aastate lõppu, mil  kurjategijad  Jõgevamaal massiliselt põllumajandushooneid põletasid. “Tolleaegses Adavere sovhoosi Esku osakonnas süüdati kaks söödaküüni. Ühe nendest taastasime aastaid tagasi. Teine küün osutus aga sedavõrd kasutuskõlbmatuks, et vana konstruktsioon tuli lammutada,  vundament maa seest välja kaevata ning samale kohale täiesti uus söödahoidla ehitada,? rääkis Kivi.

Söödahoidla projekt ja materjal telliti Poolast

Projekt ja täispakett materjali telliti firmast Conexx Baltic, kes tegi töö valmis oma Poolas asuvas ettevõttes, kust hoidla konstruktsioonid üksteise järel Eestisse tarniti.

Selline variant oli tellijale piisavalt ökonoomne, sest muidu tulnuks samasugune pakett tellida erinevatest ettevõtetest, näiteks ühest kohast vundament, teisest karkassimaterjal, kolmandast plekid, neljandast uksed jne.

“Eskus pani konstruktsioonidest söödahoidla kokku Tartu firma aktsiaselts Konkrit. Ehitasime hoone salvedega, mis võimaldavad söötasid üksteisest eralda. Kõikide jõusöötade hoidmiseks saime nüüdisaegsed võimalused. Esimene jõusöödakogus tuli uude hoidlasse  möödunud reedel, ” rääkis Õnne Piimakarjatalu juhataja.

Uus traktor ning heina- ja silokoristusseadmed

Lõppeval aastal on osaühing Õnne Piimakarjatalu investeerinud ka masinapargi uuendamiseks. Osteti uus traktor, heinakoristus- ja silovalmistamisseadmed.

“Firma majanduslikku käekäiku tõestab kuulumine Põltsamaa valla tugevamate maksumaksjate hulka.  Et oleme iga aastaga edukamaks muutunud,  on eriti suur roll põhjalike teadmiste ja oskustega ning tugeva meeskonnatundega töötajatel. Nii peab kunagine loosung, et kaadrid otsustavad kõik, paika ka praegu,” tõdes Mati Kivi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus