On alanud praktikantide juhendamise hooaeg

Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu regioonis on sel aastal ettevõtluspraktikal mõned Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala kaugõppe II kursuse tudengid.

Neile tutvustatakse looduskaitsekeskuse tegutsemise eesmärke ja rahastamist, regiooni tegemisi. Praktika käigus aitavad praktikandid kaasa kaitse korraldamisele. Esimese tööna korrastasid nad Norra mõisa pargi matkarajale viivat teed.

Praktika jooksul löövad praktikandid veel kaasa ühe kaitseala voldiku koostamisel, kaitstavate alade külastajatele info edastamisel, Keskkonnainvesteeringute Keskusele rahataotluse esitamisel, kaitstavate alade tähistamisel jne. Ettevõtluspraktika algas aprillis ja lõpeb juulikuus.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus