Omedulased said külapäeval tublisti kiita

Laupäeval Kasepää vallas peetud seitsmendal Omedu külapäeval elati kaasa külalisisetegevuslaste  ja kohalike etlejatele esinemisele, kuulati tervituskõnesid, vahetati mõtteid paikkonna käekäigust.

Omedu külaselts oli külapäevaks ette valmistanud mitmekülgse isetegevuskava, kusjuures eriti meeldis publikule kohalike naiste etteaste  — tants puhkpillimuusika saatel.  Muusikalist külakosti Harjumaalt tõid Nissi valla pensionäride ühenduse lauljad. Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev kiitis oma kõnes paikkonna inimeste algatusvõimet ja ettevõtlikkust, mis on külaelu edendamisel väga olulised. Riigikogu liige Aivar Kokk märkis muu hulgas, et Omedu Külaseltsi  koostatud ja rahastamisotsuse saanud projektid on aidanud kaasa nii Kasepää valla kui ka kogu Peipsi piirkonna arengule. Näiteks rahastatakse Omedu külaseltsi projekti alusel laululava ehitamist Kasepääle ja uue katuse paigaldamist Raja kultuurimajale.

“Omedu küla inimesed on lühikese ajaga tõesti palju korda saatnud. Esiletõstmist väärib ka nende sõbralikkus ja soov mitmetele ettevõtmistele kaasa aidata,” tõdes ka Kasepää vallavanem Jüri Vooder.

Omedus on ülekaalus eakamad elanikud. “Olles elurõõmsad ja teotahtelised, püüame kodupaiga elu edasi viia. Ühtlasi loodame, et meie küllasse tuleb elama ka nooremaid,” ütles külaseltsi juhatuse liige Leida Jõgi.  Tema sõnul plaanitakse järgmine Omedu külapäev korraldada 2013. aastal. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus