Omavalitsustöötajad õppisid ohuolukordades tegutsema

 

Kuremaa järve ääres Udu talus kogunesid augusti keskpaigas ohutus- ja koolituspäevale Jõgevamaa omavalitsuste juhid ja töötajad, kel oli võimalus täiendada oma teadmisi ja oskusi esmaabi, vee- ja tuleohutuse, meeskonnatöö ja liiklusohutuse alal.

Päästeteenistuse töötajad jagasid õppepäeval teadmisi tulekahju kustutamistest ja tulekollete hooldamisest. Nad korraldasid ka demonstratsiooni, mille käigus kannatanu autovrakist välja aidati. Selleks tuli autot lõigata ja inimene sealt välja tõsta.

“Selles “lavastuses” kaasa mängides veendusin, et Jõgevamaa päästjad on tõelised professionaalid ja saavad oma ülesannetega hästi ja kiiresti hakkama ka siis, kui tuleb tegutseda tegeliku õnnetusjuhtumi korral,” ütles “kannatanu” rollis olnud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson.

Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna terviseedenduse peaspetsialisti Maiu Veltbachi sõnul harjutati koolitusel ka päästerõngaviset abivajajale, Punase Risti vabatahtlike juhendamisel täiendati teadmisi ja oskusi nii täiskasvanute kui ka väikelaste elustamisel, mida prooviti ka mannekeenidel. Maanteeameti esindajad hindasid teekonna turvalisust. Läbides alkoprillidega näitliku osavusraja, said osalejad praktiliselt kogeda, kui palju häirib tegevust alkoholijoove. Kaitseliidu noorkotkad ja kodutütred viisid läbi meeskonnatööd ja osavust nõudvaid tegevusi. Paikonna turvalisusest ja koostööst rääkis Ülle Rüüson Eesti Terviseedenduse Ühingust. Päeva lõpetanud teadmistekontrollil tuli vastata iga käsitletud valdkonna küsimustele. Küsimused arutati ühiselt läbi, et teadmisi kinnistada.

Maiu Veltbachi sõnul sai ohutus- ja koolituspäeva idee alguse soovist anda omavalitsuste töötajatele teadmisi sellest, kui oluline on ohutu keskkond.

Jõgeva maavalitsuse korraldatud ohutus- ja koolituspäev toimus Eesti Haigekassa tervist edendava projekti raames ja rahastusel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus