Omavalitsustöötajad õppisid elukeskkonda ohutumaks muutma

Omavalitsustöötajatel võib tekkida vajadus kriitiliste ning tervisele ja elule ohtlike olukordade vältimisel või likvideerimisel abiks olla. Seepärast toimus Palamuse vallas Udu talus neile mõeldud ohutus- ja koolituspäev.

Mitmetunnisel enesetäiendamisel said linna- ja vallavalitsuste juhid ja spetsialistid harjutusnukkudel täiskasvanu ja väikelapse elustamist proovida, rakendada oma võimeid päästehnikaga ümberkäimisel ja kontrollida liiklusalaseid teadmisi.

Jõgeva maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna terviseedenduse peaspetsialisti Maiu Veltbachi sõnul ajendas teist aastat toimunud ohutus- ja koolituspäeva korraldama vajadus teavitada ja koolitada omavalitsustöötajaid, et nad oleksid võimelised  panustama turvalise ja terviseteadliku kogukonna kujundamisse.

 

Kaaslase elustamiseks peab igal ajal valmis olema

Koolituspäeval toimus tegevus erinevates teemapunktides. Punase Risti Jõgevamaa Seltsi esindajad Ene Viitkin ja Ingrid Nuga viisid läbi elustamiskursuse täiskasvanut ja last kujutavatel harjutusnukkudel.

 “Toonitasime, et kliinilises surmas oleva isiku elustamisel on inimese elu päästmiseks aega neli -viis minutit. Kõige enne on tarvis alustada rindkerel südame välimassaaži ja vabastada hingamisteed võõrkehadest. Esimesel võimalusel on tarvis ka häirekeskusse helistada ja kiirabibrigaad kutsuda,” rääkis Ene Viitkin.

“Koolitusel osalejad olid elustamisõppusest huvitatud ja paistsid  silma asjalikkusega,” kinnitas ta. “Kaasinimese elustamiseks peab igal ajal valmis olema. Teadmised ja oskused selles valdkonnas on väga olulised,” lisas Tabivere vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist Krista Joost.

 

Päästjateks sobivad ka naised

Tulekahjude ja teiste õnnetuste vältimiseks ja likvideerimiseks  tarvilikku infot jagas Lõuna Päästekeskuse ennetusbüroo Jõgevamaa juhtivspetsialist Tõnu Vare. Oma päästeautot ja päästetehnikat demonstreerisid vabatahtlikud päästjad Palamuselt. Mõne omavalitsuse naistöötajad tundsid huvi, kas tuletõrjujate ja päästjatena võivad töötada ka naised. Vastuseks kuuldi, et see on võimalik, kuid tarvis on läbida meestega võrdse raskusastmega katsed. Oma vaatevinklist jagas tulekahjude ennetamiseks  tarvilikke tarkusi korstnapühkija Ivar Feiman.

Maanteeameti liikluskasvatuse talituse peaspetsialist  Reesi Efert korraldas mälumänguvormis liikusteemalistele küsimustele vastamise. Kõige täpsemaid vastuseid andis Tabivere valla esindus, kes sai auhinnaks maanteeameti sümboolikaga kaelapadjad.

Jõgevamaa ohvriabi eestvedaja Rita Kaasiku ja noorsoopolitseinik Kirly Kadastiku eestvedamisel lahendati ühe ohuolukorda sattunud koolilapse probleeme, kaasates selleks erinevaid osapooli, mille esindajateks omavalitsustöötajad kehastusid.

 

Kuhjaga vajalikke tarkusi

Ohutus- ja koolituspäeval kuulati ka  Eesti Terviseedenduse Ühingu juhatuse liikme Elo Paapi loengut “Vastutus tervise eest”. Narkootikumid ja narkojoobe tuvastamine oli aga Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo narkokuritegude talituse vanemuurija Tarmo Loimi ettekande teema.  Piirkondliku politseitöö talituse ennetusteenistuse noorsoopolitseinik ning koerajuht Elar Sarik demonstreeris, kuidas töötab narkokoer. Koer avastaski Udu talu territooriumilt sinna peidetud narkootikumikoguse ja sai kiita nii oma peremehelt kui ka koolitusel osalejatelt.

“Omavalitsusametnikud suhtlevad iga päev inimestega ja osalevad sageli üldrahvalikel üritustel. Sellises miljöös võib  tekkida ohuolukordi, mida tuleb vältida või mille puhul appi minna. Seega oli õppepäeva läbiviimine igati kasulik ettevõtmine,” nentis Puurmani vallavanem Rauno Kuus.

“Omavalitsustöötajad osalesid õppepäeval mõtteerksalt ja tegusalt. Sellist üritust saab korraldada vaid koostöös mitmete institutsioonidega,” lausus Jõgeva maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Maiu Veltbach.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus