Omavalitsustes tegutsevad tervisenõukogud

Jõgevamaa maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna terviseedenduse peaspetsialist Eha Anslan tegi jaanuaris omavalitsusjuhtidele ettepaneku moodustada erinevates piirkondades tervisenõukogud, mille eesmärk on kohalikul tasandil inimeste tervist parandada, vaadata läbi sotsiaalne keskkond ja poliitilised otsused tervise vaatevinklist lähtudes.  ?Ettepanekule reageeriti positiivselt. Osades omavalitustes loodi tervisenõukogu kirjaliku korraldusega, osades ilma ametliku vormistamiseta, mis ei välista aga sisulist tegevust.?

Eha Anslani sõnul otsustati hakata korraldama koolitust tervisenõukogu liikmetele, kusjuures peeti otstarbekaks kutsuda korraga kokku nõukogusse kuulujad ühe piirkonna omavalitsusest.  Esimesena osalesid koolitusel tervisenõukogu liikmed Jõgeva linnast ja Jõgeva vallast

Koolituspäeval esines ettekandega Lõuna Taani Ülikooli doktorant ja Eesti Tervisepoliitika töögrupi liige Anu Kasmel. ?Rääkisin sellest, et sotsiaalministeerium tahab koostada riikliku tervisepoliitika arengukava, mis praegu veel puudub. Arengukava valmimisel on olulised ka omavalitsuste seisukohad. Koolitusel ja diskussioonil arutasime, kuidas omavalitsused saaksid osaleda terviseprobleemide lahendamisel. Nii tekkis mõte viia läbi terviseauditeid, statistilisi uuringuid, mis annaksid ülevaate tervisega seotud olukorrast erinevates piirkondades. Me teame praegu küll andmeid haigestumise ja suremuse kohta, mitte aga seda, millised põhjused on nende arvude taga,? kõneles koolitaja.

?Tervise alal ei saa töötada ainult käsuliin. Omavalitsustel pole võimalik näiteks keelata suitsetamist või joomist. Küll aga saavad nad luua keskkonna, kus inimesed hakkavad hindama ja eelistama tervislikke eluviise,? märkis Kasmel.

Tema sõnul on Jõgevamaal huvi terviseküsimuste vastu piisavalt suur. ?Kui jaanuari algul toimus esimene terviseteemaline arutelu, olid kohal maavanem ja kõik linnapead ja vallavanemad. Teistes maakondades olen sellist aktiivsust harva kohanud. Jõgevamaal on aru saadud, et elanike tervise heaks tasub teha ühiseid jõupingutusi.?

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus