Omavalitsustele kavandatakse lisaeelarvega 46 miljonit eurot

Valitsus kiitis heaks 2021. aasta lisaeelarve eelnõu, mille kohaselt eraldatakse kohalikele omavalitsustele omatulude vähenemise ja täiendavate kulude kompensatsiooniks kokku 16 miljonit ning investeeringutetoetusteks 30 miljonit eurot.


Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on omavalitsuste laekumised koroonaperioodil vähenenud ja kulud omakorda suurenenud.
„16 miljonit eurot on hädavajalik abi, et tulla kohapeal viiruse mõjudega toime ning katta selle leviku tõkestamisega kaasnevaid väljaminekuid,“ ütles minister. Lisavahendite toel saavad omavalitsused hankida meditsiini- ja hügieenitarbeid ning eririietust, samuti suurendada vajalikke sotsiaalse kaitse kulusid.
„Raha üks eesmärke on muu hulgas tagada inimestele kriisi ajal piisav majanduslik tugi, seda saab kasutada lastega perede, vanemaealiste ja toimetulekuraskustes inimeste toetamiseks. Samuti on omavalitsustel vaja kriisiolukorras palgata täiendavat tööjõudu sotsiaalteenuste pakkumiseks ja toiduabi jagamiseks. Lisaks toetame ühe miljoni euroga koolilaste distantsõppe hõlbustamist,“ selgitas Aab.
Samuti plaanitakse 30 miljoni euroga toetada omavalitsuste investeeringuid.
„Linnad ja vallad saavad investeeringutoetusi suunata oma äranägemise järgi ning eelmine periood näitas, et nad on tublid toetust kohaliku majanduse elavdamiseks kasutama,“ märkis minister Aab. „Raha suunamine piirkonna vajaduste järgi aitab kriisist kergemini väljuda ning innustab tegutsema. Kriisi ajal on võimalik näiteks korda teha asutuste ventilatsioonisüsteemid, parandada hoonete energiatõhusust ja ette võtta muid vajalikke tegevusi.“
Järgmise sammuna esitab valitsus lisaeelarve kinnitamiseks Riigikogule. Kui kõik läheb plaanipäraselt, jõuavad esmased ettenähtud lisavahendid omavalitsuste käsutusse aprillikuus.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus