Omavalitsustel on JAEKi projektides märkimisväärne roll

 

Sadalas peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul tutvustas praegusi ettevõtmisi ja lähiaja plaane sihtasutuse Jõgeva Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) juhataja Tiit Urva, kelle sõnul on mitmete eesmärkide elluviimiseks vajalik paljude instantside (maavalitsus, omavalitsused, ettevõtted ja mittetulundusühingud  jne) vaheline pidev koostöö.

Tiit Urva märkis, et JAEK jätkab tänavu oma traditsioonilisi tegevusi, kuid püüab seda teha eelmistest aastatest veelgi tulemuslikumalt. “Praegu on aktuaalne piirkondliku konkurentsivõime tegevuskava ettevalmistamine maavalitsuse, omavalitsusliidu ja piirkondlike tõmbekeskuste koostöös. Vaja oleks kaardistada investeeringuvajadused erinevates paikades ja nende mõju ettevõtluskeskkonnale. Ülevaade peaks tekkima ka juba tegutsevatest majanduslikult tugevatest ettevõtetest, kelle ümber võiksid koonduda väiksemad ettevõtted, et vastastikuses koostöös töötada välja ja tuua turule uusi tooteid ja teenuseid.”

Tiit Urva sõnul oleks perspektiivi ka loomemajandus- ehk inkubatsioonikeskuse loomisel. “Selline keskus võimaldaks korraldada koolitusi erinevatele huvigruppidele näiteks õpetada käsitööoskusi, kasutades materjalideks puitu või klaasi. Ühistegevuses saaks praktiseerida mitmeid arendustegevusi, arendada koostööd teiste loomemajanduskeskustega,” lausus JAEKi juhataja.

Omavalitsusjuhte huvitasid ka Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse plaanid seoses maakonna turismiinfokeskuse asukohaga, milleks ühe variandina pidi saama Põltsamaa lossikompleks. “Praegu jääb turismiinfokeskus praegusse asukohta, Jõgeva maavalitsuse hoone esimesele korrusele,” ütles Urva. 

 

JAAN LUKAS  

blog comments powered by Disqus