Omavalitsustel jääb oma õiguste kaitseks vaid kohtutee

Rahvaliidu hinnangul tuleb omavalitsustel pöörduda kohtusse, et saada hinnangu, mil määral on valitsus piiranud omavalitsuste õigusi, kui annab omavalitsustele kohustusi, vähendades samal ajal eraldisi riigieelarvest.

Tulumaksu vähendamine võib viia omavalitsused pankrotti ning kannatajateks on kohalikud elanikud. Tegemist on olukorraga, kus valitsuskoalitsioon püüab poliitilise vastutuse endalt omavalitsustele lükata, kuid riigieelarve seisukohast efekti ei ole. Valitsus soovib saada õigust seada omavalitsustele kohustusi, vähendades samal ajal eraldisi riigieelarvest, mille tagajärjel satuvad omavalitsused finantsraskustesse ning valitsusel tekib võimalus sundliitmiseks.

Füüsilise isiku tulumaks moodustab omavalitsuste tulubaasist suurima osa ning selle vähendamine seab ohtu 20 mld kroonise eurotoetuse kasutamise, kuna omafinantseeringuteks vahendeid ei jätku.

Rahvaliit on veendunud, et selliseid otsuseid oleks valitsus pidanud enne kooskõlastama  omavalitsusliitudega. Valitsus ei saa ühepoolselt dikteerida riigieelarveliste eraldiste vähendamist, mille kohta on eelnevalt sõlmitud kokkulepped. Omavalitsuste riigieelarveliste eraldiste kärpimine on vastutustundetu ning vastuolus õiguspärase ootuse printsiibiga.

Rahvaliit on seisukohal, et vajalik on läbi viia põhjalik analüüs omavalitsustele seadusega pandud ülesannete mahu ning nende rahastamise osas.

KAJAR LEMBER, Rahvaliidu aseesimees

blog comments powered by Disqus