Omavalitsuste volikogud VOLISe ootel

Kui soovite teada, millega tegeleb kohalik võim, on selleks üsna mitu võimalust. Kindlasti saab võtta nööbist kinni kohalikul poliitikul, kelle volikokku valisite, ja küsida, mis teid huvitab. Teada saate te vist enamasti seda, mida poliitik tahab, et te teaksite. Otsused, istungite päevakorrad ja protokollid on ka enamasti kodulehel olemas.

See on otse loomulikult väga informatiivne lugemismaterjal. Kuigi vahel jääb väheseks lausetest, mis protokollis kirjas: informatsioon kuulati ära ja võeti teadmiseks. Või küsis X, vastas Y. On vallavolikogusid, kelle istungeid on võimalik tagantjärele jälgida, kui need on avaldatud keskkonnas nimega VOLIS.

VOLISe kodulehekülg ütleb, et teenus võimaldab läbi viia volikogu, valitsuse jt istungeid ning koosolekuid, need automaatselt protokollida ja korraldada hääletusi, salvestada istungil toimuv videole ning teha see hiljem kättesaadavaks ka kodanikele. Istungitest saab osa võtta virtuaalselt, välja pakkuda või suunata elanike tehtud ettepanekuid avalikele hääletustele, läbi viia liitumisküsitlusi omavalitsuste ühinemisel.

„Infosüsteemi VOLIS omanik ning arenduste tellija on rahandusministeerium,” ütles AS Andmevara tootejuht Tanel Särgava. „Omavalitsustel on soovi korral võimalik VOLISe kasutamine tellida, see on vabatahtlik. Andmevara pakub VOLISe majutust ning kasutajatuge ning lisaks oleme rahandusministeeriumi lepinguline partner VOLISe arendamisel. Omavalitsustel on alati võimalik saada abi andmevaralt VOLISe kasutamisel. Oleme teenuse kauaaegsed pakkujad ning aitame oma kliente alati hea meelega.”

Uutes valdades volis seni puudub

Et Jõgevamaa praegustest kolmest vallast veel üheski ei ole  jõutud seda süsteemi tööle saada, otsustasin vaadata, kuidas oli see korraldatud varem, enne kohalike omavalitsuste ühinemist. Kuulasin-vaatasin läbi kõigi Jõgevamaa kohalike omavalitsuste kaks viimast istungisalvestust, kui neid leida suutsin.

Jõgeva vallavolikogu viimane istung VOLISes oli 28. septembril 2017. Kaamera asus keset lauda ning loomulikult esines siis olukordi, kus rääkijat ei olnud näha, heli istungitel oli katkendlik. Eriti hullusti oli kuulda ettekandjad, kes ei olnud volikogu liikmed ja istusid seetõttu ruumis kaugemal. Kohati polnud üldse aru saada, millest oli jutt. Kuna VOLISes on võimalik korraga jälgida istungisaalis toimuvat ja lugeda istungi protokolli, oli võimalik ikkagi enamasti aru saada, kes küsis ja kes vastas.

Tanel Särgava selgitas, et mikrofoni paigutab istungile ikka omavalitsus. „Juhul, kui mikrofon paikneb kõnelevast inimesest liiga kaugel, võib juhtuda, et kogu heli ei suudeta süsteemi poolt salvestada. KOVil on võimalik ka ise katsetada, kuidas salvestatud häält selle salvestamise hetkel kuulda on.”

Jõgeva linnavolikogu istungid pärinesid möödunud aasta 17. augustist ja 28. septembrist. Augustikuine istung oli üles pandud mitmes osas. Esimeses oli heli suhteliselt kehv ja katkendlik, aga 3. osaks olid probleemid kõrvaldatud. Viimane istung oli väga hästi jälgitav. Et kaamera oli linnavolikogu istungisaalis paigutatud kõrgele, olid küll osa volikogu liikmetest seljaga või suisa ülaltvaates, ent ikkagi oli aru saada, kes rääkis. Kummaline aga, et nimetatud ülekanded leiab VOLISest linnavolikogu kantselei nupu alt.

Torma vallavolikogu viimastest istungitest on VOLISes korralikud ülekanded, kõik on ilusti kuulda ja näha, aga kui vallavolinikke ei tunne, ei aita see palju, sest protokollid ei näidanud sugugi kõiki rääkijaid-küsijaid.

Avinurme vald pole kunagi VOLISega ühinenudki, nende internetiühendus ei olnud selleks piisavalt hea kvaliteediga. Samuti pole korralikke ülekandeid sel põhjusel Mustvee linnavolikogust.

Pajusi ja Puurmani valda VOLISes otsides ei leidnud. Pajusi vallavolikogu istungite juurde pääseb lingilt juba kadunud valla kodulehelt. Viimase ülekandest üks oli jäänud tehniliste probleemide tõttu sisuliselt toimumata, eelviimane seevastu oli hästi jälgitav ja arusaadav. Puurmani vallavolikogu materjalidest leidis valla kodulehel kiiresti ja korralikult ainult eelarvega seotud dokumendid.

Põltsamaa vallavalitsuse viimased VOLISe istungid on pärit 2013. aastast Ja Põltsamaa linna ei näita VOLISe asutustevalik üldse. Samuti pole endise Põltsamaa linna kodulehel ühtegi märki volikogust, ei liikmeid ega tegevusi.

Tehnilised raskused pidurdavad

Mustvee vallavolikogu esimees Aivar Saarela: „Kindlasti on plaanis teha vallavolikogu istungid huvilistele kättesaadavaks. Praegu on probleem tehniline – Mustvee linna ei ulatu kiire internet, optilised kaablid lähevad linnast mööda. Internetiühendus on meil nii aeglane, et ei võimalda Volist kasutada. Esialgu salvestatakse istungid ja leitakse võimalus lasta neid tagantjärele vaadata. Ka Avinurme vald ei olnud VOLISega ühinenud, seda just samadel tehnilistel põhjustel. Mustvee vald otsib võimalust viia optiline kaabel, mis seni linnast mööda jookseb, ka valla- ja koolimajani.”

Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus: „Jah, kavatseme VOLISes istungid vaadatavaks teha. Istungi läbiviimine VOLISes on küll minu kogemusel mõnevõrra aeglasem ja töö tegemine kipub venima. Kui süsteem korralikult toimib, on ka volikogu kantseleil lihtsam protokolle vormistada ja viia läbi parandusettepanekute hääletust. Jõgeva linn muretses omal ajal kvaliteetsed seadmed ja meie eeliseks oli koosolekute toimumine suhteliselt väikeses ruumis. Praegu käib Piiri 4 saalis võrguehitus, et 1. märtsil toimuv istung läbi viia VOLISES.

Pärast esimest istungit oleme targemad ülekande kvaliteedi osas. Kui volikogu liikmete hääl ei kosta, siis oleme mõelnud ka mikrofonisüsteemi rakendamisele. Aga loomulikult on minu asi, et kõigi ettekandjate hääl jõuaks kuulajateni ja salvestusse. Eelduseks on kvaliteetsed seadmed ja võimsus vastav ruumile ning osalejate arvule.”

Andres Vään, Põltsamaa vallavolikogu esimees: „VOLISe küsimus pole veel lahendatud. Varem Põltsamaa linnas lakkas see töötamast ja me ei näinud põhjust teha täiendavaid kulutusi nii lühikeseks ajaks. Meil on muidugi ka ruumimure, sest uues volikogus on rohkem liikmeid ja me ei mahu endistesse ruumidesse hästi ära. Loodetavasti leiame varsti uue võimaluse istungeid salvestada ja jagada. Võib-olla ei pea see olema VOLIS, ehk on kaasaegsemaid süsteeme. Mu meelest on see tehniline küsimus, mina juhin volikogu, aga pole IT-spetsialist.”

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus