Omavalitsuste tulud on taastumas

21. septembril sõlmisime eelarvekokkuleppe omavalitsuste koostöökoguga. Kokkuleppe kohaselt on omavalitsuste järgmise aasta tulubaas 1,369 miljardit eurot, mis on 44 miljoni võrra suurem kui sama näitaja eelmisel aastal.

Omavalitsuste seisukohast on kindlasti kõige olulisem see, et nende tulude maht kasvab teist aastat järjest, jäädes järgmisel aastal vaid pisut alla 2008. aasta numbritele, mis oli buumiaastate kõrgeim tase. Inimestel on rohkem tööd, lisandub uusi töökohti ja see tähendab, et ka kohalike omavalitsuste võime iseseisvalt tegutseda kasvab.

Sõlmitud kokkuleppe kohaselt on järgmisel aastal omavalitsuste eelarvesse laekuva tulumaksu suuruseks 664 mln eurot ning nõrgemate omavalitsuste toetamiseks mõeldud tasandusfondi maht 72 mln eurot.

Tulumaksu laekumise kasvu kõrval on oluline seegi, et omavalitsuste otsustamisruum kasvab. Alates 2012. aastast saavad omavalitsused vabamad võimalused võtta laenu pikaajaliste investeeringute finantseerimiseks ning seeläbi ka vabamad käed majandamiseks. Loodan, et sellega ei minda liiale.

Vaatamata sellele ei tule  eelarveaasta 2012 riigile ega omavalitsustele kerge. Eks soovid on alati suuremad kui võimalused ja nii omavalitsused kui ka riik peavad hoolega iga eurot lugema. Samas on riik siiski leidnud võimalusi omavalitsusi rohkem toetada. Näiteks planeeritakse kohalike teede hoiuks vähemalt 6,7 protsenti kütuseaktsiisi laekumisest, mis tähendab kasvu vähemalt 5,1 mln eurot ehk 40 protsenti.

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste põhieesmärk on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine, mis tagaks kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajaliku tulubaasi ning võimaldaks kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

i

SIIM KIISLER, regionaalminister

blog comments powered by Disqus