Omavalitsuste IT Keskus töötab välja uut arengukava

 

Sel põhjusel loobusid paljud asjaosalised konkreetsema info väljastamisest.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidust teatati, et 14. jaanuaril toimuval koosolekul käsitletakse kogu maakonda puudutavat IT alast arengukava. Samas puudutatakse ka Omavalitsuste IT Keskusega seonduvaid küsimusi.

Omavalitsuste IT Keskuse juhataja Raul Orav nentis, et nende esimene arengukava oli liiga roosiline. Näiteks oli selles punkt, mille järgi oleks maakondlikust IT-keskusest pidanud tulevikus välja kasvama maakonnaväline asutus. Uus arengukava ei ole nii ambitsioonikas.

Omavalitsuste IT Keskuse nõukogu esimees Raimond Luht ja juhataja Raul Orav teatasid, et asutuse põhieesmärgiks uue koostatava arengukava järgi on IT-keskuse edasieksisteerimine.

Põhjalikumalt saavat sel teemal rääkida aga alles pärast 14. jaanuari.

Raul Orav ei varjanud, et keskusel on omavalitsustega suheldes olnud raskusi. Võib-olla ei ole omavalitsused endale selgeks teinud IT-keskuse poolt pakutavate teenuste vajalikkust. Samas ei ole ehk ka asutus omalt poolt teinud kõike, et omavalitsused tunnetaksid vajadust tarbida nende poolt pakutavaid teenuseid ning tajuksid sellest tulenevat otsest kasu.

Uus pakutav arengukava peaks leidma vastuse ka nendele küsimustele.

Samas ei soostunud Raul Orav rääkima linnas levima hakanud kuulujuttude teemal, kus pannakse kahtluse alla IT-keskuse eksistents või räägitakse asutuse juhataja väljavahetamisest.

Raul Orav tõdes siiski, et Omavalitsuste IT Keskus on sattunud rahalistesse raskustesse. Ollakse võlgu mitmetele firmadele, kokku vähem kui 100 000 krooni ulatuses.

Omavalitsuste IT Keskuse juhataja lükkas aga kategooriliselt ümber kuulujutud, justkui läheksid kõik IT keskuse poolt korraldatud hanked «ühte väravasse». «Hangete korraldamisel tuleb väga täpselt jälgida kehtestatud protseduurireegleid ning igasugune «isetegevus» on välistatud. Kõik hanked on viidud läbi plaanipäraselt ning on andnud tellijale märgatava rahalise kokkuhoiu,» nentis Orav.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus